Fra mars måned hardollaren styrket seg med nesten 27 prosent, og koster i dag 7,53 kroner. Detbetyr gode tider for de med inntekter i dollar og pund, og kostnader i norskekroner.

— Vi har 1500norske ansatte, så når kronen svekker seg blir kostnadene mye merkonkurransedyktig. Lånene våre er også i norske kroner og der gasentralbanksjefen oss en julegave, sier Mons S. Aase, CEO i DOF-gruppen

Han leder etselskap som i løpet av få år har bygd seg opp en flåte på 70 skip i markedetfor offshore service. Det er ikke mye pessimisme å spore hos austevollingen,som reagerer på norske mediers og politikernes ensidige kommentarer tilkroneprisfallet.

— Jeg synesfremstillingen i norske aviser er litt ensidig svart. Norske leverandører ermye mer konkurransedyktig enn de har vært.

Tjenerrått

La meg ta eteksempel, sier Monsen.

— Hvis en båt har70.000 til 80.000 dollar dagen, kan du selv regne hva det blir i ekstra gevinstmed uendrede norske kostnader.

Legger man tilgrunn dagens kurs, betyr det en økt gevinst på rundt 130.000 kroner daglig pr.båt i forhold til mars måned.

— Det er klart atbildet må nyanseres av fallet i oljeprisen og konsekvensene for oljeprisen, menutsiktene for 2015 ser gode ut med 80 prosent dekning for båtene våre, sierMonsen.

Tarikke del i festen

Ikke heleshippingnæringen jubler like høyt over den svake norske kronen. Med sikredeposisjoner på dollar har flere av de internasjonale rederiene ønsket å beskytteseg mot en sterk krone, men nedsiden er at de ikke får ta del i dagenskronefest.

— På valutaensikret vi oss i 2014, og det skulle vi selvsagt ønske vi ikke hadde gjort nå.Derimot må vi sikre oss for det vi ikke kan kontrollere, og da er det innebygdat vi iblant må ta et tap, sier Camilla Grieg, CEO i Grieg Star Shipping

Med pris pånordsjøolje som har falt fra 110 dollar i januar 2014 til dagens kurs på 61,74dollar, skulle i utgangspunktet de med langsiktige kontrakter få en solidoppside. Derimot er det også her sikringer for å hindre uheldige kostnadsvirkninger.

— Vi er tungt inne i industrishippingmed bunkersklausuler. Det er klart at vi ikke nyter godt av de lave oljeprisenenå, men det hadde vært helt uaktuelt for oss å være eksponert på risikoen ioljeprisen.