— Det er nedfelt et prinsipp om fast ansettelse i Norwegian, som også har forpliktet seg til å sikre at ansatte skal ha lønns- og arbeidsvilkår og et sosialt sikkerhetsnett der de har base, sier leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, til NTB.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos puster lettet ut nå som konflikten er løst i god tid før sommerferien.

— Vi er begge svært tilfreds med at vi har oppnådd enighet, og at vi i fellesskap kan se fremover. Det aller viktigste for oss er at våre passasjerer kan føle seg trygge på at våre flyginger vil gå som normalt, sier Kjos.

Ved åpning av nye baser skal Norwegian kunne benytte innleide piloter i inntil to år, er partene blitt enige om, ifølge Skjæggerud. Dette er en fleksibilitet selskapet har satt mye inn på å få til.

— Vi har gitt selskapet den fleksibilitet de har behov for ved etablering av nye baser i utlandet. Til gjengjeld får vi faste ansettelser, også utenfor Norge, når nye baser er godt etablert og har vist at de har livets rett, sier Halvor Vatnar, leder i Norwegian Pilotforening (NPF).

I praksis betyr dette at Norwegian kan operere en periode på to år med innleid mannskap før de som tilhører denne basen blir fast ansatt i selskapet.

— Dette er en markant kursendring fra ledelsen i selskapet vi lever godt med, sier Vatnar. (©NTB)