Det sier daglig leder August Z. Flatby i selskapet Shortcut, som spesialiserer seg på apputvikling, Selskapet startet i 2008, rett etter at iPhone og App Store kom på markedet — og har i dag åtte ansatte.

Han opplever også på at selskapet fått flere konkurrenter ved at flere andre IT-selskaper og konsulenthus som omskolerer seg og etablerer egne avdelinger for apputvikling.

Da de første appene kom på markedet for fire år siden, var det mye lek og moro som ble utviklet. Så kom næringslivet på banen, og nå kaster også offentlig sektor seg for fullt over appteknologien.

— V tror dette bare er begynnelsen. Så langt har det vært mye fokus på apputvikling innen medier/mediene og markedsføring, men nå ser vi at denne teknologien sprer seg. Ikke minst kommer den for fullt i offentlig sektor. Samtidig satser også den tradisjonell IT-industrien mer og mer på apputvikling, sier direktør Fredrik Syversen i bransjeorganisasjonen IKT-Norge.

Norkart Geoservice er eksempel på det. Selskapet har i en årrekke utviklet digitale kartsystemer for næringslivet og offentlig sektor. I dag jobber 10 av selskapets 140 ansatte med apputvikling, men selskapets sjef, Bent Brugård, forventer en sterk økning.

- Ingen så kraftig

— Jeg har opplevd mange teknologiske revolusjoner i løpet av mine 30 år i IT-bransjen. Men ingen er så kraftige som den vi opplever nå med appene, sier Brugård som har hatt en rekke toppstillinger i bransjen, blant annet i Telenor.

Norkart Geoservice har levert karttjenester til de fleste kommuner. En håndfull av disse har den siste tiden begynt så smått med kommunale tjenester på app, blant annet til renovasjonsetaten i Oslo kommune.Den kan publikum laste ned gratis og blant annet på et kart kan få oversikt over når det er papirinnhenting, hvor de forskjellige deponiene for ulike typer avfall er og med kjøreruter dit fra der du er. Du kan også sende meldinger til etaten.

Reguleringsplan på app

1. juni planlegger Bærum kommune å legge reguleringsplanene for kommunen på en egen app. Det betyr at kommunens innbyggere for eksempel raskt kan få vite mer om reguleringen for området de befinner seg ved å trykke seg inn på appen.

Geodatasjef Kjell Berge i Bærum kommune påpeker at dette i informasjon som i dag er tilgjengelig via kommunens vanlige nettsider på PC-plattform – og som nå løftes over på nettbrett og smarttelefoner.

Service og arbeidsverktøy

— Det er nok noen som synes det har vært vanskelig å finne frem i PC-løsningen. Det er omfattende mengder informasjon, og det å sortere og velge er ikke alltid like lett. Vi håper appen skal gjøre det enklere å finne det man jakter på. Det er jo praktisk også, folk har jo med seg mobiltelefonen overalt.

Berge påpeker at innføring av appteknologien ikke bare er for å yte service for publikum, men at den også skal kunne være et verktøy for administrasjonen og politikere.

Kommuneboom

Brugård i Norkart Geoservice opplever at stadig flere kommuner ønsker å kaste seg ut i appenes verden.

Selskapet har derfor nylig inngått en avtale med Telenor rundt utvikling av ulike typer kommuneapper, som skal sikre at løsningene settes i system.