Ifølge tiltaler, dommer og bostyrerapporter skal en vennekrets på et titall personer ha vært involvert i en rekke selskaper, som bestilte varer i vilden sky uten å betale for seg. Fire personer i dette nettverket er nå dømt for bedragerier. I dommen mot 33-åringen kommer det frem at en del av de verdifulle varene er solgt videre blant annet på Finn.no.

Data og pizza

Tiltalepunktene mot 33-åringen omfatter bestillinger fra to ulike selskaper. Ett av punktene gjelder 33 bedragerier overfor 32 selskaper i løpet av et halvt års tid. Han har bestilt alle mulig slags varer, som dyrt TV— og datautstyr, mobiltelefoner, mobilabonnementer og store mengder bensin. Men det har også vært leveranser av pizza til titusener av kroner, frimerker og byggevarer.

En tiltalt ble blankt frifunnet for tiltalen. En annen fikk en dom på 21 dagers betinget fengsel. Retten finner det ikke bevist at de to har hatt sentrale roller i saken.

Aftenposten skrev sist uke om et annet firma som bestilte varer for 3,2 millioner kroner uten å betale. Retten mener daglig leder i firmaet ikke må svare for alt, og dømte den 43 år gamle innehaveren av firmaet til seks måneders fengsel, hvorav fire måneder gjøres betinget for bedragerier for 653 627 kroner. Dommen er betraktelig redusert i forhold til tiltalen.

Mobilsvindel

Oslo tingrett mener 43-åringen ikke kan gjøres ansvarlig for alle bedrageriene, siden dommen slår fast at det er en gruppe personer som står bak. Firmaet har bestilt teleabonnementer som er brukt til å ringe numre til selskaper i andre land med svimlende høye takster. I løpet av fire dager ble Telenor svindlet for 2,5 millioner kroner før de oppdaget forholdet. Retten mener dette er en internasjonal svindel med profesjonelle bakmenn, og legger til grunn at 43-åringen ikke har vært noen hovedmann.

Samme mønster

En 35-åring i den samme kretsen valgte å legge alle kort på bordet i en tilståelsesdom i vinter. Han fikk ett års fengsel for bedragerier på tilsammen 5,2 millioner kroner. Blant de ubetalte varene var dette:

Varmepumper for kr 286 320,- 187 dataspill for kr 102 334,- Bensin for kr 99 448,- Lån til kjøp av en Alfa Romeo kr 383 490,- 14 airconditionanlegg til kr 70 715,- Briller for kr 89 396,-

Aftenposten og finn.no er eid av samme konsern.