• ROBUST: Sjukepleiar Torhild Vatna er typen som klarar å sove godt, sjølv om ho går ei skiftordning som betyr at ho tidvis jobbar tre ulike skift på ei veke – dag, kveld og natt. FOTO: RUNE BERENTSEN

Kva type du er avgjer om du toler skift

Robuste personar som toler endringar, stress og sjeldan blir sjuke, er best eigna til skiftarbeid, viser ny forskning.