Giskes møter med indiske politikere kan bli avgjørende for Telenors framtid i landet. Lørdag taler næringsministeren Telenors sak for å sikre lisensene i India i møter med telekommunikasjons— og IT-minister Kapil Sibal og nestleder i planleggingskommisjonen, Montek Singh Ahluwalia. Sistnevnte sitter også i regjeringens underutvalg i telekom-saker.

Auksjon

Innen kort tid skal det indiske telekommunikasjonsdepartementet avgjøre hvordan auksjonen av Uninors tapte lisenser blir gjennomført.

Indisk høyesterett kansellerte i februar mobillisensene til Uninor, som Telenor eier sammen med indiske Unitech.

Forslaget til regler for auksjonen er nå til behandling i det indiske telekommunikasjonsdepartementet, som skal fatte en avgjørelse innen 24. mai.

Må endres

— Dersom forslagene blir vedtatt vil det være nærmest umulig for oss å delta i auksjonen, sa Telenors konsernsjef Fredrik Baksaas tidligere denne uken.

Ifølge informasjonssjef Glenn Mandelid i Telenor-Asia er det flere forhold som må endres før Telenor vil kunne delta i auksjonen:

— Det handler om den høye foreslåtte minsteprisen, mangelen på mobilfrekvenser som legges ut for auksjon, og de omfattende dekningskravene, skriver han i en e-post til NTB.

— Vi arbeider aktivt for å ivareta våre investeringer og oppfordrer indiske myndigheter til å vedta et akseptabelt rammeverk for bransjen, sier Baksaas.

Nedskrivninger

Telenor la tirsdag fram et kvartalsresultat som viser en solid vekst, men som er sterkt preget av tilbakeslagene i India. Selskapet har valgt å nedskrive virksomheten med 3,9 milliarder kroner som følge av lisenssaken.

Hvis Uninors lisenser blir tapt, vil Telenor tape 17 milliarder kroner. I tillegg til å ha gått inn i selskapet med 8,9 milliarder kroner i egenkapital, har Telenor også garantert for lån på 8,1 milliarder kroner. (©NTB)