Les også:

Epler fra Hardanger og andre steder i Norge, skal beskyttes. Import av eplemos, eplesaft og konsentrat fra utlandet har økt med firegangen siden 2005. Dette vil landbruksdepartementet til livs, og øker tollen.

Ifølge Konkurransetilsynet vil dette gi dobbelte importpriser på enkelte varer.

— Tollsatsene vil øke prisene på importert epleråstoff med 50–100 prosent, noe som vil føre til vesentlig høyere priser for forbrukerne, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

På nivå med øl

Skulle dobbelt importpris på ren eplejuice fra utlandet følge varene helt ut i butikkene, kan de dyreste eplejuicene bli priset til nærmere 50 kroner pr. liter. Dette er en literpris som ligger høyere enn på øl, som varierer mellom 40 og 55 kroner, avhengig av merke.

Forslaget fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og hans departement (LMD) kom i begynnelsen av mars i år, med høringsfrist 1. juni.

Påstanden fra Konkurransetilsynet om dobbel toll går frem av deres høringsuttalelse i saken, datert 19. mai.

Imot beskyttelse

— Etter Konkurransetilsynets vurdering kan altså resultatet av de foreslåtte endringene bli at forbrukerne påføres vesentlig høyere priser på nesten hele volumet av foredlede epleprodukter, i den hensikt å beskytte en liten norsk produksjon av industriepler, skriver tilsynet.

De er dermed mot forslaget, og mener dagens ordning må fortsette.

Dette er heller ikke første gang Konkurransetilsynet går imot importbegrensninger knyttet til landbruksvarer.

— Den viktigste forklaringen på høye priser i matmarkedene er det norske importvernet for landbruksprodukter. Hvis man ønsker at norske priser og bredde i utvalg skal komme på nivå med resten av Europa kommer man ikke utenom å se nærmere på importvernet, skrev Konkurransetilsynet i en artikkel som sto på trykk i Forbruker-rapporten senhøsten 2009.

Beskytte bøndene

LMDs begrunnelse for å endre tollen, er at importen av ferskpresset eplesaft har økt fra 688 tonn i 2005 til 2346 tonn i fjor. De påpeker også at den norske eplesaften koster 4–5 kroner mer å produsere pr. kilo enn det koster å importere. Dermed setter de opp tollen med 4–5 kroner, slik at ren eplesaft øker fra rundt 4 til 8 kroner og eplekonsentrat øker fra cirka 10 til 15 kroner.

Dilemmaet, som Konkurransetilsynet mener LMD har oversett, er at norske eplebønder overhodet ikke har hatt noen problemer med å få solgt sine epler selv uten noen toll.

En epleblomst

Det lille eplepresseriet Epleblomsten, som står bak eplejuicen Frisk & Frodig, har i en frittstående høringsuttalelse skrevet at de tar unna det som er av epler i sitt område – Telemark – og sier dermed at heller ikke eplebønder i Telemark, har noe problem med å selge industrieplene sine.

De vil beholde ordningen som den er, fordi de får bidrag fra denne, og de ville ha gått med betydelig underskudd om de ikke fikk dette bidraget.

Nei til forslaget

Hverken juiceprodusenten Lerum eller det bondeeide Tine mener forslaget fra staten treffer riktig.

— Vi ser at deler av forslaget for epler påfører foredlingsindustrien unødvendige tollutgifter. Tine mener andre virkemidler vil stimulere bedre til å beholde norsk epleproduksjon, sier kommunikasjonssjef Lars Galtung i Tine.

Tine eier produksjonen av forskjellige typer juice under merket Sunniva. De blir direkte rammet av forslaget om økt toll som kommer fra Landbruks- og matdepartementet (LMD).

For norske eplebønder er hverdagen todelt. Noen produserer epler til fruktdiskene, andre produserer epler til pressing. Av dem som leverer epler til pressing, går en del direkte til mindre produsenter, som selger ren eplejuice og eplemost til høye priser, gjerne rundt 50 kroner literen. Resten av industrieplene går til Findus, som lager konsentrat.

Treffer ikke

Heller ikke hos Lerum i Sogndal er det jubel til forslaget.

— De innfører toll på epleråvarer som vi kan importere tollfritt gjennom dagens kvoteordning. Dermed bryter de med den intensjonen som ligger i konservesordningen om å importere supplerende råvarer til lavest mulig tollkostnad, sier innkjøps- og logistikkdirektør Jan Audun Larsen i Lerum Fabrikker.

For tiden arbeider juiceprodusenten med å utarbeide en høringsuttalelse til forslaget fra staten. Larsen mener at forslaget ikke treffer helt som det skal.

LMD har en målsetting om å gi produsentene av norsk, ferskpresset eplesaft bedre tollvern i forhold til produsenter som baserer seg på importert saft. Dette blir ikke bedre ivaretatt med de foreslåtte endringene enn med dagens ordning. Dermed kommer Lerum til å legge opp til et mer konstruktivt forslag i høringsuttalelsen, for å få endringene til å treffe bedre.

— Men dette forslaget er ikke klart ennå, sier Larsen.