— Foreldre og barna deres er ingen analytisk og god kombinasjon ute i boligmarkedet. Det er få foreldre som har tjent penger på barna sine, sa Øye under et seminar i Stavanger torsdag, ifølge Stavanger Aftenblad.

I salen satt en forsamling eiendomsinvestorer, som - ut fra latteren å bedømme - hadde barn selv.

- Doping i markedet

Økonomen fra Prognosesenteret har fulgt boligmarkedet i Norge tett i mange år. Nå retter han en velmenende pekefinger til formuende foreldre:

— Foreldrene bør være bevisste på at de ikke er boliganalytikere. De har gjerne en tendens til å gi barna litt for mye støtte. Dermed blir dette doping inn i boligmarkedet.

Påvirker boligprisene

- Så du mener at foreldrene doper boligmarkedet ved å hjelpe barna sine?

— Ja, fordi doping er å tilføre stimuli som ikke finnes dette markedet fra før. Konsekvensen blir dessuten at boligprisene stiger kunstig mye, sier han.

- Men er det ikke flott at foreldrene hjelper barna sine?

— Isolert sett er det dét. Men om foreldre kaller det forskudd på arv eller regner med å tjene på investeringen, kan det være de tar feil. Og det kan komme skilsmisser eller dødsfall inn i bildet, som kompliserer bildet ytterligere. Man risikerer at barna blir sittende med langt høyere gjeld enn de er i stand til å betjene. Og hvis foreldrene for eksempel tar pant i egen bolig for å støtte sønnens boligkjøp, og foreldrene så ender i skilsmisse, da har de problemer, sier Øye.

- Idiotisk påfunn

Han mener løsningen er å avskaffe dagens krav om 10 prosent egenkapital ved kjøp av bolig.

— Kravet om 10 prosent egenkapital var et idiotisk påfunn og bør avskaffes snarest. Unge boligkjøpere kan gjerne få låne 130 prosent av boligens verdi, så lenge banken vurderer at de er i stand til å betjene gjelden. Banken er best skikket til å vurdere dette, sier Øye til Aftenbladet. Og fortsetter:

— Slik regelen er i dag, så blir de unge diskriminert. Den andelen unge som ikke har formuende foreldre blir tapere, og det er slett ikke rettferdig. Jeg har tillit til at bankene gjør sunne vurderinger, og bankene har så godt som null tap på de unge førstegangskjøperne. Hvis bankene kommer fram til at de har betalingsevne, bør dét være et tilstrekkelig krav, sier Bjørn-Erik Øye.