80 prosent av norske bedrifter har ikke registrert sine varemerker, designrettigheter eller patenter, viser en undersøkelse gjennomført av patentstyret.

60 prosent mener de ikke trenger noen beskyttelse i fremtiden. Dette til tross for at 29 prosent av bedriftene har opplevd at virksomheter har kopiert eller etterlignet deres bedrifts varemerker, oppfinnelser, produkter eller tjenester. Og 67 prosent tror at omfanget av kopiering vil øke fremover.

— Problem for næringslivet

- Jeg mener at manglende kunnskap om patentsikring og hvordan man tar vare på immaterielle rettigheter er et problem for norsk næringsliv og kan gjøre den økonomiske veksten mindre fremover, sier næringsminister Trond Giske.

Regjeringen er i gang med å lage en ny stortingsmelding om «styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter» (se fakta), som for tiden er ute på høring.

- Norske bedrifter er mer utsatt

- Verden blir stadig mer globalisert og handel skjer på tvers av landegrenser. Dette gjør at norske bedrifter er mer utsatt for at andre kan stjele deres ideer. Dette er ikke bare knyttet til patentrettigheter og merkevarer, men også arbeidsprosesser, programvare og logoer, sier Giske.

De fremvoksende økonomiene i Asia sikrer seg nå industrielle rettigheter i eksplosiv fart og i stort omfang. På listen over selskaper med flest patentsøknader for det europeiske markedet var 2 av 20 selskaper kinesiske foretak i 2010.

Dette vil med tiden bli en stor utfordring for norsk næringsliv dersom de ikke henger med i timen.