— Det er utrolig spennende å få en helt utslippsfri ferge, sier administrerende direktør Ivan Fossan i rederiet Norled.

Fra 1. januar 2015 setter han verdens første batteriferge i drift over Sognefjorden mellom Lavik og Oppedal. Et årsforbruk på 1 million liter diesel blir erstattet med strøm.

Fergen er under bygging ved Fjellstrand verft i Hardanger og blir ferdig høsten 2014. Bortsett fra batteridriften er den som en vanlig ferge.

- Men batteridriften krever at det bygges ladeanlegg på land, sier Fossan.

Mellomlagrer strømmen

Siemens Norge har utviklet teknologien som skal drive fergen fremover. Én av mange utfordringer var å få til hurtiglading av batteriene på den korte tiden fergen ligger til kai. Nettet til fergeleiene er nemlig ikke dimensjonert for å føre frem den nødvendige strømmen på så kort tid.

- Løsningen ble å lage tre batteripakker. Én skal være om bord og de to andre skal være på de to fergeleiene, sier salgsdirektør Odd Moen i Siemens.

Mens fergen er på vei over fjorden blir de to batteripakkene på land ladet fra strømnettet. Når de bruker lengre tid på hente inn strømmen, er kapasiteten i strømnettet stor nok. Og når fergen klapper til kai, blir strømmen overført fra landbatteriene til fergebatteriene.

Selve ladingen av fergebatteriene tar bare ti minutter.

-  Dette er omtrent de samme batteriene som sitter i elbilen Nissan Leaf. Fergen skal ha omtrent 50 ganger så stor batterikapasitet som denne elbilen, sier prosjektleder Edmund Tolo ved Fjellstrand verft.

Fergen skal bygges i aluminium for å bli lett, og den skal ha katamaranskrog. Tolo forteller at de tidligere har bygget ferger med slike skrog for at de skal kunne gå fort.

- Nå bygger vi et slikt skrog for å kunne gå med lite energi, sier han.

Mye billigere enn diesel

Strømforbruket på én tur over fjorden er 150-200 kilowattimer (kWh). Dette tilsvarer omtrent strømforbruket i tre-fire dager i en vanlig husholdning. På ett år vil forbruket være 3 millioner kWh, eller like mye som årsforbruket i omtrent 150 husholdninger.

Regnet i kroner og øre blir den løpende drivstoffkostnaden på batterifergen knapt halvparten av kostnaden for en vanlig dieselferge. Men kostnadsforskjeller i landanlegg ved de to formene for drivstoff kommer i tillegg. Regnet i energi vil forbruket ved batteridrift være mye lavere fordi virkningsgraden av strøm er mye høyere enn for diesel.

Fergen er et resultat av en konkurranse utlyst av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet i 2010. Strekningen Oppedal-Lavik ble lagt ut på anbud, og både pris og miljøløsning skulle bestemme hvem som vant anbudet.

Pris i denne sammenhengen betyr den betalingen rederiene krever av Vegdirektoratet for å drive ferge på strekningen. De aller fleste norske fergestrekninger er subsidiert med offentlige penger.

Noen ideer? Kontakt oss! okonomi@aftenposten.no