• HOPPAR I DET: Tomas Eikelid har fleire års erfaring som problemløysar på oljeplattform. For eit par år sidan tok han steget og starta Sogn industri – for å satse på havenergi. FOTO: Oddleiv Apneseth

Kastar seg inn i kampen om havenergien

Det nystarta system- og ingeniørselskapet Sogn industri har landa store nasjonale og internasjonale kontraktar.