Norwegian har oppfylt vilkår for kriselånet fra staten

Flyselskapet har sikret statlige lånegarantier på tre milliarder kroner etter en omfattende refinansiering. – De neste månedene blir imidlertid krevende, sier toppsjefen. Norwegian-aksjen stuper på Oslo Børs.

Norwegian-sjef Jacob Schram på flyselskapets hovedkontor.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Norwegian har oppfylt vilkår for transje to og tre av krisepakken fra staten, ifølge en melding onsdag morgen.

Dermed bekrefter flyselskapet at restruktureringsplanen, som innebar gjeldskonvertering og innhenting av frisk kapital, er fullført og at den statlige lånegarantien på totalt tre milliarder kroner er godkjent.

Selskapet har fått omgjort 12,7 milliarder kroner fra gjeld til egenkapital.

– Når vi får tilgang på statens lånegarantier, kan vi fortsette å bygge selskapet videre. Dette er en bekreftelse på at aksjonærene, markedet, obligasjonseiere, leasingselskaper, andre kreditorer og långivere har troen på «Nye Norwegian» og selskapets fremtidsstrategi, sier konsernsjef Jacob Schram i en melding.

– De neste månedene blir imidlertid krevende, for usikkerheten i bransjen er stor, og vi er fortsatt avhengige av et godt samarbeid med en rekke kreditorer når så godt som hele inntektsstrømmen har stoppet opp, legger han til.

Nærings- og fiskeridepartementet bekrefter også at Norwegian har innfridd vilkårene.

Aksjen stuper

Norwegian-aksjen falt 50 prosent til kurs to kroner fra start på Oslo Børs onsdag.

I ettertid har fallet dempet seg noe, og aksjen ligger klokken 10:30 ned 30 prosent til en kurs på 2,6 kroner.

Aksjefallet skyldes at antallet aksjer i Norwegian mangedobles i kjølvannet av gjeldskonverteringen og kapitalinnhentingen, noe som betyr at hver enkelt aksje skal ha en lavere pris. Norwegians pengeinnhenting gjennom utstedelse av nye aksjer, en såkalt emisjon, på 400 millioner kroner ble gjort til en aksjekurs på 1 krone.

Ikke før 9. desember er alle de nye aksjene i omløp, fordi mange av aksjene blir låst i en periode, viser betingelsene i prospektet til Norwegian.

En gjennomgang E24 har gjort viser at det fra 15. juni vil være totalt 832 millioner aksjer som fritt kan handles. Det tilsvarer 23,5 prosent av det totale antallet på 3,54 milliarder aksjer, ifølge E24s beregninger.

I forkant var det 164 millioner Norwegian-aksjer.

Den første bølgen av nye aksjer: Slik fungerer Norwegian-emisjonen

Egenkapitalandelen høyt over kravet

For selskaper med en egenkapitalandel under 8,0 prosent ble det stilt ekstra krav fra staten, som slår inn for Norwegian, men ikke SAS og Widerøe, da de lå over dette nivået.

Med alle grepene som er tatt i redningspakken selskapet har fått på plass, så ville Norwegian hatt en egenkapitalandel på 17 prosent før corona-krisen, ifølge selskapet. Dette er altså litt over dobbelt så mye som statens minstekrav.

Den massive konverteringen av gjeld reduserer gjeldstrykket på selskapet og vil redusere renteutgiftene, men isolert sett gir ikke konverteringen selskapet noen penger på konto. Det trenger riktignok både Norwegian og andre flyselskap sårt, da billettsalget har stoppet nesten helt opp og skapt en likviditetskrise.

Leasingselskapet AerCap Holding blir største Norwegian-eier med 15,9 prosent av aksjene, mens BOC Aviation vil eie 12,7 prosent, ifølge separate meldinger.

Leverer tilbake fly før tiden

Norwegian får imidlertid friske penger inn på konto gjennom emisjonen på 400 millioner som nå er gjennomført (minus gebyrer til advokater og meglerhus på 130 millioner) og de 3,0 milliardene i lån som selskapet kan låne under statsgarantien.

Totalt konverterer Norwegian gjeld for 12,7 milliarder kroner gjennom redningspakken. I bytte mot å redusere gjelden blir kreditorene kompensert med nye aksjer i selskapet.

På toppen av dette kan opp til 300 millioner dollar til (3,0 milliarder kroner) bli konvertert frem til neste påske, som kompensasjon til leasingselskapene for den tiden Norwegian ikke bruker flyene sine.

Norwegian melder også at de har blitt enige med leasingselskapene om å levere tilbake tre innleide fly før tiden.

Børskommentar: Hvorfor vil Norwegian-sjefene kun bruke lommerusk på selskapet sitt?

Låner av banken de eide

Et av grepene finansdirektør Geir Karlsen tok for å snu utviklingen i Norwegian lenge før coronakrisen, var å selge unna aksjene i Bank Norwegian. Nå viser det seg at de to har funnet sammen igjen, på en litt annen måte.

Det er DNB som er hovedbanken som nå låner penger til Norwegian under statsgarantien, men Bank Norwegian er også med på å gi lån.

Så langt har de lånt ut 24 millioner til flyselskapet.

Det statlige Giek som står som lånegarantisten på vegne av den norske stat.

– Norwegian-aksjen vil leve sitt eget liv helt frem til de nye aksjene kommer ut i markedet

De nye aksjene

Redningspakken innebærer at Norwegian trykker opp et stort antall nye aksjer, som går til kreditorer og investorer. Selv om aksjene blir registrert nå vil det ta tid før alle er frigitt til handel.

Før kriseløsningen hadde Norwegian 164 millioner aksjer. Selskapet gir nå følgende oversikt over aksjeantallet:

  • Leasingselskapene får til sammen rundt 2,1 milliarder aksjer i bytte mot gjeld. Dette er aksjer som nå er låst og blir frigitt i flere runder fremover.
  • I tillegg har Norwegian en avtale om at leasing skal betales etter hvor mye flyene brukes. Denne avtalen innebærer at forpliktelser på inntil 300 millioner dollar kan bli gjort om til aksjer, men Norwegian anslår at beløpet vil ligge i området 250–285 millioner dollar.
  • Eierne av obligasjonsgjelden mottar til sammen 843 millioner aksjer i bytte mot at gjeld blir slettet. Dette er også aksjer som er låst for handel nå, men blir frigitt i flere runder utover året.
  • Norwegian har i tillegg trykket opp 400 millioner nye aksjer i forbindelse med at selskapet henter frisk kapital, aksjer som går i handelen onsdag.
  • På toppen av dette kan Norwegian gjøre om enda mer gjeld til aksjer, og skriver at selskapet har ubetalt leverandørgjeld på 1,715 milliarder kroner.
Publisert