• HJELP: Direktør Ole Christian Bech-Moen i Oljefondet setter nobelprisvinner Robert Engle i gang med å forske på sammenhengen mellom klimaendringer og forvaltningen av 8000 milliarder. FOTO: Stein bjørge, Aftenposten

Oljefondet tar høyde for ekstremvær og tørke

En nobelprisvinner i økonomi skal hjelpe Oljefondet til å møte klimaendringene. Det gjelder å være forberedt hvis havet stiger.