NHO og LO tror på 30.000 batterijobber: – Det må til en milliardsatsing

Det kan skapes 14.000 til 30.000 batterijobber i Norge, ifølge en rapport fra LO, NHO og batteriaktører i Norge. De ønsker statlig milliardstøtte og tilgang på tomter, strøm og utdanning av arbeidskraft.

NHO og LO ønsker at staten skal bidra til en norsk storsatsing på batterier. Tidligere har norske industriaktører tatt til orde for statlige storsatsinger på grønt hydrogen og havvind. Bildet er fra Sintefs batterilaboratorium.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Kravene kommer fra NHO, LO og selskaper som Equinor, Hydro, Elkem, Freyr, Morrow Batteries, Beyonder, Corvus Energy, Hydrovolt og Siemens Energy.

Batterialliansen inkluderer også NTNU, Sintef, Universitetet i Oslo, Institutt for energiteknikk (IFE), Bellona, Battery Norway og Elbilforeningen.

Aktørene ser store muligheter for norsk batteribransje, og i en fersk rapport hevder de at produksjon av battericeller og verdikjeden rundt batterier om få år kan bidra til mellom 14.000 og 30.000 arbeidsplasser i Norge.

Men da må staten legge til rette for utdanning av kompetent arbeidskraft og tilgang på tomter og strøm til konkurransedyktige priser. Det vil også kunne kreve noe statlig støtte, og det haster, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det må til en milliardsatsing, sier Almlid til E24.

– Men det er også titalls milliarder som skal satses av bedriftene selv. Eventuell statsstøtte skal dekke opp for markedssvikt. Det er kort vei frem til 2030, og dette er det mest konkrete og modne Norge kan gjøre innen grønne, elektriske verdikjeder for å bidra til nå klimamålene, sier han.

LO, NHO og en rekke batteriaktører ønsker at staten skal legge til rette for norske storsatsinger, i et kappløp med flere titalls aktører rundt omkring i Europa. Dette er NHO-sjef Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
Mange batterisatsinger i emning: – En gryende industri som kommer til å mangedoble seg

Vil på linje med EU

Mange aktører satser nå på batterier i Norge. To batteripakkefabrikker er i drift, og fire battericellefabrikker er under planlegging (se faktaboks).

I tillegg vurderer Elkem å bygge en fabrikk for anodematerialer i Porsgrunn og Sintef skal bruke 40 millioner på en avansert batterilab i Trondheim.

I sin rapporten krever at norske virkemidler må være «konkurransedyktige med støtteordninger i EU».

– Ulike prosjekter kan ha ulike behov, men vi mener Norge må være på linje med EU konkurransemessig. Vi mener at vi i 2030 må ha fire storskala battericellefabrikker i Norge. Da må vi handle nå, sier Almlid.

– Det haster. Vi vet at havvind og hydrogen er litt lenger fremme i tid, men batterier kommer nå, legger han til.

I rapporten peker aktørene blant annet på at EU har bladd opp 6,1 milliarder euro (62 milliarder kroner) til batterisatsinger gjennom sine IPCEI-programmer, som i sin tur utløser 14 milliarder euro i private midler.

Norge er ikke med i IPCEI-programmet for batterier, men ble nylig med i et tilsvarende EU-program for hydrogen.

Kravene om grønne, statlige milliarder: Frykter dårlige prosjekter med liten klimaeffekt

– Vi må ha en strategi

Rapporten fra batteriaktørene, NHO og LO understreker at en norsk batterisatsing handler om mer enn bare direkte støtte fra staten til aktørene.

– Staten må være villig til å gjøre mer enn i dag. Men hvor mye som må brukes, det spørs på hva som må til for å utløse potensialet i næringen, sier LO-sekretær Are Tomasgard til E24.

– Det staten kan bidra med er å tilby virkemidler og tilrettelegging slik at utbyggingen av virksomhetene kan gå raskt, og sikre tilgang til infrastruktur som kraftnett og tomter. I tillegg bør staten bidra med utdanning slik at virksomhetene kan bemannes med høykompetent norsk arbeidskraft, sier han.

Han mener det ikke er noen tvil om at Europa vil bygge opp en ny, stor industri innen batterier, i kjølvannet av at EU ønsker kontroll over materialstrømmene sine.

– Noen økonomer er redde for at staten skal sløse penger?

– Jeg har stor respekt for økonomene. Men hvis de mener at staten ikke bør gi støtte til ny virksomhet, må de si hva annet de mener vi skal leve av fremover, sier Tomasgard.

Han spør om svaret er olje, og viser til den oppsiktsvekkende IEA-rapporten som denne uken beskrev hva som må til av omstilling for å nå verdens klimamål. Rapporten sådde også tvil om det trengs nye olje- og gassfelt etter 2021.

– Jeg mener at vi skal produsere olje og gass i Norge så lenge det er lønnsomt, men nå ser vi også at det bygges opp store, grønne industrier i andre land, med mange arbeidsplasser. Jeg er redd at den største risikoen vi kan ta er å ikke ta noen risiko, sier Tomasgard.

– Vi skal ikke strø rundt oss med penger. Det er klart at alle aktører ønsker risikoavlastning og tilgang til statskassen. Og det må være noen kvalitetskrav til de satsingene som staten skal gå inn i. Det vil alltid være en risiko, men jeg mener at vi er gode på å gjøre slike vurderinger, sier han.

Gigantallianse ber staten sette fart på norsk havvind: – Det haster ganske mye

– Må legge til rette

Dette er ikke første gang at NHO og LO går sammen om å kreve penger til grønne prosjekter. Nylig ba de sammen med en rekke industriaktører om en storsatsing på grønt hydrogen.

Tidligere har også NHO gått sammen med blant andre Aker og Equinor om å be om statlig storsatsing på havvind.

– IEAs ferske rapport viser at veien frem til nullutslipp i 2050 er enda mer tydelig rettet mot grønn teknologi. Det er sol, vind, hydrogen, fangst og lagring av CO₂, havvind og batterier. Alt taler for at det kommer store løft i 2030, 2040 og 2050, sier Almlid.

– Norge har alltid hatt offentlig-private samarbeid. Det er private bedrifter som skal realisere dette, men Norge må legge til rette for dette og ligge i forkant av det vi nå ser i Europa og USA, sier han.

Norsk Hydro og svenske Northvolt har sammen startet selskapet Hydrovolt, som skal gjenvinne batterier i Fredrikstad. Dette er noen av stoffene som kan gjenvinnes.
LO og NHO går sammen med kraftaktører: Vil ha storsatsing på grønt hydrogen

Anslår inntil 30.000 arbeidsplasser

Bare det første planlagte byggetrinnet for de fire battericellefabrikkene som er under planlegging kan sikre inntil 7.000 direkte ansatte og produksjon av batterier med samlet kapasitet på 130 gigawattimer (GWh), ifølge rapporten.

Dette gjelder fabrikkene som planlegges av Beyonder, Freyr, Morrow Batteries og trioen Equinor, Hydro og Panasonic.

En battericellefabrikk på 35 GWh kan sysselsette mellom 3.500 og 7.400 arbeidsplasser, alt etter andelen norske leveranser, ifølge anslag Oslo Economics har utarbeidet for Equinor, Hydro og Panasonic.

Fire fabrikker kan dermed sikre mellom 14.000 og 30.000 potensielle arbeidsplasser, påpeker aktørene i rapporten.

Kravene om grønne milliarder: – Må ikke gi fri tilgang til kredittkortet

– Konkurranseulempe

For å møte etterspørselsbehovet i Europa er det behov for 20–30 nye storskala fabrikker av battericeller innen 2030, ifølge en batteristrategi som Sverige har presentert.

«Norge har et godt og velfungerende virkemiddelapparat for forskning og innovasjon, men eksisterende ordninger adresserer bare delvis behovene for å bygge en sterk fremtidig norsk verdikjede innen batterier», skriver aktørene i sin rapport.

«Når Norge ikke deltar i relevante EU-programmer eller iverksetter egne tiltak, medfører dette en betydelig konkurranseulempe», legger de til.

De ber også Norge sikre norske batteriinteresser. Norge blir behandlet som tredjeland i handelsavtalen mellom Storbritannia og EU, og biler med norske batterier som eksporteres mellom EU og Storbritannia kan derfor bli ilagt 10 prosent toll.

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinneNHO bekymret for brexitsmell på norsk batterieksportE24-podden: Er tiden for nye oljefelt over?IEA-rapport sår tvil om nye olje- og gassfelt: – Kommer ikke til å sette noen sluttdato
Publisert: