Grønt lys til ny Equinor-utbygging i Nordsjøen

Regjeringen har sagt ja til utbygging av Breidablikk-feltet i Nordsjøen, som skal levere olje fram til 2044.

Breidablikk-feltet skal kobles til plattformen på Grane-feltet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Olje- og energidepartementet godkjente tirsdag utbyggingsplanen for oljefeltet Breidablikk.

Breidablikk ligger i Nordsjøen, omtrent 185 kilometer vest for Stavanger, og det er anslått at det er mulig å utvinne 180 millioner fat olje fra feltet. For at feltet skal gå i pluss, kreves det en oljepris på minst 31,7 dollar, ifølge Olje- og energidepartementet.

Breidablikk skal være klart til oppstart i 2024, og de totale investeringene er anslått til 18 milliarder kroner. Breidablikk er forventet å være i drift i 20 år, fram til 2044.

– Spesielt gøy er det med prosjekter som Breidablikk, som både bidrar til å utnytte allerede etablert infrastruktur, opprettholder produksjon, verdiskaping og sysselsetting, samt øker utvinningsgraden på sokkelen, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

CO2-intensiteten for utvinningen fra Breidablikk er ifølge Equinor 1,1 kilo per fat olje.

Breidablikk ligger i Nordsjøen, vest for Stavanger.

Bølge av prosjekter etter skattepakke

Breidablikk-utbyggingen er en del av en bølge nye olje- og gassprosjekter på norsk sokkel, som har fått ekstra drahjelp av den midlertidige skattepakka til oljenæringa.

Skattepakka ble vedtatt av Stortinget sommeren 2020, primært for å sikre arbeidsplasser i industrien langs norskekysten, etter at oljeprisfall og pandemi førte til at investeringene i nye prosjekter på sokkelen sto i fare for å bråstoppe.

En fersk rapport fra Rystad Energy viser at investeringene i petroleumsprosjekter i Norge har falt mindre og hentet seg inn raskere siden våren 2020, enn i sammenlignbare land.

Kritikerne av skattepakken frykter den vil føre til at det bygges ut prosjekter som er lønnsomme for oljeselskapene, men som staten i sum taper på. Dette har både bransjen og departementet avvist at vil skje.

70 prosent til norske leverandører

Breidablikk-prosjektet består ifølge Olje- og energidepartementet av et «omfattende undervannsanlegg» som skal kobles til den allerede eksisterende plattformen Grane. Derfra sendes oljen i rør til terminalen Sture i Øygarden nord for Bergen.

Equinor har informert departementet om at rundt 70 prosent av kontraktene i prosjektet vil gå til leverandører i Norge.

– Breidablikkprosjektet vil ha behov for betydelige vare- og tjenesteleveranser fra norsk næringsliv, og vil på den måten gi ny verdiskaping og verdifulle sysselsettingseffekter både i berørte norske bedrifter og i det norske samfunnet for øvrig, sier Bru.

Olje- og energiminister Tina Bru, sammen med statsminister Erna Solberg under presentasjonen av regjeringens energimelding i juni.

Kontrakter til Aker Solutions, Wood og TechnipFMC

Aker Solutions har fått en kontrakt på om lag 2,5 milliarder kroner, inklusive opsjoner, for å bygge produksjonsanlegget på havbunnen. Rundt 300 årsverk totalt hos Aker Solutions i Norge vil være tilknyttet prosjektet, fordelt mellom Fornebu, Tranby, Egersund, Sandnessjøen og Ågotnes.

Også Wood og TechnipFMC har vunnet kontrakter i utbyggingen, for henholdsvis arbeid med å gjøre klar Grane-plattformen for mottak fra Breidablikk-feltet, og rørlegging.

SV: – En svært dårlig beslutning

Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson for Sosialistisk venstreparti (SV), kaller regjeringens ja til Breidablikk «en svært dårlig beslutning».

– Klimaendringene er i gang, og vi kan ikke åpne for mer produksjon av olje, sier Kaski til E24.

Kaski og SV krever full stopp i nye prosjekter på norsk sokkel, og mener det er i tråd med klimavitenskapen og det nye veikartet fra det internasjonale energibyrået IEA, for å nå målene i Parisavtalen.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV

I veikartet fra IEA, som er et scenario og ikke en spådom, gjør kombinasjonen av energiforbruk, teknologisk utvikling, karbonfangst og utbygging av fornybar energi, at det ikke er behov for mer olje, kull og gass enn det som finnes i feltene som allerede er i produksjon.

Veikartet fra IEA har gitt fornyet styrke til krav om stans i oljeleting verden over, men verken Høyre eller Arbeiderpartiet ønsker å gjøre endringer i Norsk oljepolitikk som følge av IEA-rapporten.

Kaski mener at Breidablikk-utbyggingen ikke er nødvendig, og at den forlenger store klimagassutslipp fra Norge. Hun er også kritisk til at planen som i dag ble godkjent, ikke måtte godkjennes av Stortinget.

Petroleumsprosjekter med investeringer på under 20 milliarder, trenger ikke behandling og godkjenning i Stortinget. SV mener grensen bør senkes til fem milliarder, og at det vil gi større demokratisk kontroll og bedre innsyn tallene som ligger til grunn for utbyggingen.

– Dessuten burde alle menneskene som nå blir opptatt med å tilrettelegge for å bygge ut olje, heller blitt brukt til å utvikle hydrogenløsninger, havvind og annen klimateknologi vi trenger i årene som kommer, sier Kaski.

I den opprinnelige versjonen av denne saken sto det at Equinor har opplyst til Olje- og energidepartementet (OED) at 90 prosent av investeringene i prosjektet vil gå til norskeide bedrifter. Dette bygget på informasjon sendt fra OED til E24. Etter publisering kontaktet OED E24 og informerte om at de ikke har dekning for tallet, og at det var kommet med ved en feil.

Publisert: