Flere oljeselskap snur og krever testing av oljearbeidere før utreise offshore

Høy aktivitet framover og ny kunnskap gjør at Vår Energi er ett av flere oljeselskaper som nå tester oljearbeidere før utreise for å unngå smitte på plattformer og innretninger.

Aker BP var tidlig ute med å teste oljearbeidere før utreise til installasjoner og innretninger. Nå følger flere selskap etter i Aker BPs fotspor. Her fra testing på Clarion Hotel Air på Sola.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi har gjort mange erfaringer siden i mars i fjor, og nå har vi tilgang på ny teknologi som gjør oss i stand til å håndtere dette. Planer om å teste har vi drøftet siden slutten av fjoråret, og nå setter vi opp denne ekstra barrieren for å hindre at folk tar med seg smitte offshore, sier Andreas Wulff, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vår Energi.

Det nye testregimet innføres fra mandag, og fra basene for utreise på Sola, utenfor Stavanger, og Hammerfest, vil det være obligatorisk testing av all personell som skal arbeide for Vår Energi. Selskapet har et avgrenset areal av Quality Airport Hotell Stavanger for å gjennomføre det nye testregimet.

Les også

Denne testkonteineren kan ha hindret smitteutbrudd offshore

Hektisk aktivitet

Wulff i Vår Energi peker på at noe av årsaken til at selskapet nå går til dette skrittet, er at Vår Energi er i en hektisk periode med blant annet mye boreaktivitet.

Boreriggen Scarabeo 8 er allerede i gang med boring i Barentshavet for produksjonsbrønner til Goliat, men skal i løpet av Våren og høsten bore flere brønner i Barentshavet, samt bore én letebrønn i Nordsjøen. I tillegg skal det bores i alt 14 produksjonsbrønner i Nordsjøen i forbindelse med levetidsforlengelsen på Balder-feltet. Totalt fem brønner i Barentshavet skal Vår Energi bore i løpet av året.

Dette medfører i dag at mellom 200 og 250 personer i uken skal til og fra installasjonene for Vår Energi. Dette antallet vil øke utover året.

– For oss er det viktig at testing før utreise ikke blir noen sovepute, den viktigste barrieren er fortsatt folks adferd, påpeker Wulff i Vår Energi.

Aktiviteten på norsk sokkel rammes ikke av de nye innreiserestriksjonene som ble innført natt til fredag. Driften fortsetter som normalt, etter forholdene, og oljearbeidere som kommer fra utlandet går gjennom etablerte karantene- og testsystem som før.

Tidligere har Aftenbladet skrevet om det omfattende testregime før utreise som Aker BP har etablert ved å leie Clarion Hotel Air på Sola. Her kommer oljearbeidere både for testing og gjennomføre karantene før utreise offshore. Aker BP har til nå ikke hatt smitte offshore.

Neptune Energy og Shell har også testing før utreise og har etablert et testsamarbeid i Florø.

Vår Energi starter å teste alle oljearbeidere før utreise. Her selskapets Andreas Wulff.

– Equinor tester ikke

Nylig skrev også Aftenbladet om testregimet som Medco dinHMS har etablert i Tananger hvor flere selskaper benytter testing av oljearbeidere som et viktig smitteverntiltak før utreise. Her tester blant annet boreselskapet Cosl Drilling Europe og leverandører som Halliburton, Baker Hughes, samt helikopterselskapene CHC Helicopter Service og Bristow Norway.

Maersk Drilling har på sin side også tester av personell som skal ut på rigger i havet.

Den største aktøren av alle på norsk sokkel, Equinor, tester ikke. Her får Aftenbladet opplyst at selskapet ikke har planer om endringer.

Hovedargumentet til Equinor for ikke å teste var at det er utfordrende å etablere et slikt testregime med tanke på at det er så mange som reiser til og fra oljeinstallasjoner for Equinor. Equinor har hatt flere smitteutbrudd offshore, de to største var på Heidrun-plattformen og riggen «Rowan Stavanger» i romjulen.

Les også

Oljeselskap tok drastisk grep - har unngått smitte offshore

Alle som reiser fra Sola til Ekofisk-området testes nå før avreise.

Tester før reise til Ekofisk

ConocoPhillips innførte et prøveprosjekt med obligatorisk testing av oljearbeidere før utreise den 25. januar. Dette gjelder alle oljearbeidere som reiser fra Sola til Ekofisk-området. To timer før utreise møter de på et hotell nær Heliporten og gjennomgår en antigen hurtigtest. Dette opplyser pressekontakt Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips til Aftenbladet.

– Det er en hurtigtest som ikke er 100 prosent, og den erstatter derfor ikke ordinært smittevern. Det er en ekstra barriere som skal hindre for Covid-19-smitte til havs. Medarbeidere som kommer fra utlandet og som alt går gjennom etablerte karantene- og testsystem, fortsetter med dette og unntas fra antigen hustrigtest. Den første uka har vært en innkjøringsfase og så langt er erfaringene gode. Det er fortsatt ingen med registrert Covid-19-smitte på våre installasjoner, sier Kvendseth.

Les også

Equinor og Total kan havne i milliardkrangel om Martin Linge

Pressekontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea sier at selskapet skal i gang med å teste oljearbeidere før utreise.

Også Winthershall Dea innfører fra neste uke testing av oljearbeidere før de reiser ut fra Flesland til Brage-plattformen eller borgeriggen «West Mira».

– Fram til nå har vi hatt andre tiltak på plass, som for eksempel at alle ansatte blir ringt opp av sykepleieren om bord for å sørge for at de ikke har symptomer eller har hatt nærkontakter av smittede. Så langt har dette systemet fungert godt. Samtidig ser at vi er inne i en fase hvor vi må være enda mer på vakt, og vi innfører dermed testing fra neste uke, opplyser pressekontakt Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea.

Bedriftsoverlege Steffen Roth mener det er fornuftig å teste oljearbeidere før utreise til installasjoner.

Da Aftenbladet nylig intervjuet bedriftsoverlege Steffen Roth i Medco dinHMS var han overrasket over at ikke alle selskapene valgte å teste før utreise offshore. Roth påpekte viktigheten av testing:

– På en installasjon eller rigg offshore er det mange personer fra forskjellige firma som jobber. I lukkende kohorter som dette er, er det fornuftig å ha infeksjonskontroll. Når testing ikke forekommer, settes kolleger i fare slik vi blant annet så på de store smitteutbruddene mellom jul og nyttår, sa Roth til Aftenbladet.

Les også

Equinor-tillitsvalgt: – Et stort smittelotteri offshore

Vår Energi har unngått smitte

For Vår Energi blir testing nå en ytterligere barriere for å unngå smitte offshore.

– Er det etter anbefalinger fra faglig hold at dere nå innfører testing?  

– Vi har hatt en medisinskfaglig diskusjon som har ført til at vi gjør dette som et ekstra barrieretiltak, men det må ikke gå på bekostning av andre type tiltak, sier Andreas Wulff i Vår Energi.

– Ligger det en erkjennelse av at det regimet dere har hatt ikke er godt nok?

– Nei, det vil vi ikke si. Vi har til nå verken hatt smitte offshore eller på land, men det handler mer om å sørge for at vi gjør kontinuerlige forbedringer. Det handler også om at vi har lært og utviklet oss underveis. Vi har vært veldig opptatt av å hindre smitte og har hatt et strengt smittevernregime lenge, men gjør nå ekstra justeringer, sier Wulff.

Publisert: