Vil gi mer barnetrygd for å hjelpe fattige

Over 4200 barn i Bergen lever i husholdinger med vedvarende lav inntekt. SV-leder Audun Lysbakken vil øke barnetrygden for å løfte dem ut av fattigdommen.

Publisert: Publisert:

ER KLAR MED MER BARNETRYGD: SV leder Audun Lysbakken er klar med mer barnetrygd for å hjelpe flere barn ut av fattigdommen om partiet kommer i noen form for støtteposisjon til en ny regjering etter valget. Foto: Ørjan Deisz

Han vil ikke ha en behovsprøvet barnetrygd, slik mange har tatt til orde for tidligere. Lysbakken vil fortsette med en universell ordning hvor alle skal få litt mer, men hvor enslige forsørgere og familier med tre, fire og fem barn vil få ekstra påslag.

– Gjør du barnetrygden behovsprøvet, vil mange forsørgere som ikke er i jobb, miste tillegget om de kommer i arbeid. Vi ønsker ikke å straffe folk som får seg jobb, sier Lysbakken til BT.

Han understreker dessuten at universelle ordninger er ubyråkratiske, og virker ikke stigmatiserende.

Har stått stille i tyve år

– Barnetrygden har stått stille siden 1996. Om vi bare hadde prisjustert den de siste tyve årene ville 18 000 færre barn i Norge sluppet å leve under fattigdomsgrensen, sier Lysbakken.

OECD har satt den grensen for fattigdom ved husholdinger hvor den såkalte medianinntekten er lavere enn 60 prosent. Medianinntekt er den midterste inntekten når alle hudholdingene blir satt ved siden av hverandre i stigende rekkefølge.

Det var under Hordaland SV sitt fylkesårsmøte på lørdag at partilederen reiste kampen mot fattigdom og økende forskjeller i Norge. Lysbakken var klar på at det ikke ville bli noen avtale med Ap etter valget, uten konkrete tiltak rettet mot fattige barn.

Les også

Over 70.000 mottok NAV-støtte i utlandet

ET SOLIDARITETSVALG: Under Hordaland SV sitt årsmøte i Bergen i dag slo partileder Audun Lysbakken fast at for SV ville valgkampen handle om kampen mot økte forskjeller. Foto: Ørjan Deisz

Opptrappingen

SV foreslo i sitt budsjettforslag for inneværende år å øke barnetrygden med 1,3 milliarder kroner.

– Der starter vi med en prisjustering til alle. For enslige forsørgere, som i dag får et tillegg på vel 670 kroner måneden for barn mellom 0 og 3 år, ville vi øke denne til 990 kroner måneden, og la den vare til barna blir myndige. Dessuten foreslo vi et tillegg på 250 kroner måneden for barn nummer tre, fire og fem.

Lysbakken understreker at dette bare ville være begynnelsen av en opptrapping av barnetrygden.

– Det vil måtte gå over noen år, og når vi har nådd et akseptabelt nivå ønsker vi å prisjustere den deretter.

8,7 prosent av barna

Lysbakken understreker at bare drøye halvparten av de fattige barna i Bergen lever i innvandrerhusholdinger som kommer fra Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Tallene på fattige barn i Bergen er to år gamle og hentet inn fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Lysbakken tror ikke det er noen grunn til å tro at fattigdommen er blitt mindre og tallene lavere.

– Med de ferskeste tallene som foreligger snakker vi altså om at 8,7 prosent av barna i Bergen lever i fattigdom, uttrykker Lysbakken.

I den samme statistikken levde 11,1 prosent av barna i Eidfjord, og 10,1 prosent av barna i Granvin i husholdinger under fattigdomsgrensen. Minst andel fattige barn hadde Austevoll og Austrheim, med henholdsvis bare 4,3 prosent og 3,9 prosent under fattigdomsgrensen.

Les også

Barnetrygda må ikkje skrotast

Valgkamp mot ulikheter

Fra talerstolen under fylkesårsmøte vil Lysbakken gjøre valgkampen til en kamp mot ulikhetene i samfunnet.

– Store forskjeller er gift som ødelegger det beste i et samfunn. Økende ulikheter er livsfarlig, og skaper et perfekt miljø for jakten på syndebukker.

Partilederen minnet om at det ikke bare er i USA og store deler av Europa at kursen går i feil retning.

– Også i Norge øker de økonomiske forskjellene mer enn de fleste tror. Derfor skal vi gjøre stortingsvalget til høsten til et solidaritetsvalg, sa Lysbakken.

Publisert: