Tilsyn har slått til mot 35 formidlere av gambling: – Det er blitt vanskeligere å være i det norske markedet

Utenlandske spillselskaper lanserer stadig nye «omveier» for å få pengene til og fra norske kunder. Kontoer og tredjepartsselskaper byttes ut med nye straks ett er blitt svartelistet og blokkert.

Norske myndigheter har de siste årene strammet inn regelverket for å hindre at nordmenn satser penger på spill hos utenlandske selskaper.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I juni ble norske banker bedt om å stoppe overføringer til og fra det Malta-registrerte selskapet Alpha Empire Limited. Siden 2017 har Lotteritilsynet gjort 35 slike vedtak mot lignende selskaper.

– Vi holder trykket oppe, og bankene er blitt flinke til å håndtere dette nå, sier avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet.

Privatpersoner gjør ikke noe ulovlig når de satser pengene sine hos utenlandske spillselskaper, men bankene risikerer å bryte loven om de formidler innsats og gevinster.

Noen av de utenlandske selskapene nekter likevel å akseptere at de ikke er velkommen av norske myndigheter. De mest standhaftige på det norske markedet er Kindred Group (Unibet), Betsson og ComeOn Group.

Et mellomledd for å omgå forbud

Disse tre svensk-maltesiske selskapene står bak mange av de 35 betalingsformidlerne som bankene er bedt om å stoppe transaksjoner til og fra. To av dem har store norske aksjonærer. Oljefondet er inne i Betsson.

Betalingsformidlerne er selskap som er opprettet for å fungere som et mellomledd mellom kunden og spillselskapet. Det bidrar til å skjule hvem som er avsender og mottager av pengene.

– Pengespillselskapene benytter seg av stadig nye selskaper innenfor eget konsern for å omgå det norske forbudet mot betalingsformidling, sier Nordal.

Avdelingsdirektør Henrik Nordal i Lotteritilsynet ser resultater av tilsynets arbeid. De siste fire årene har tilsynet bedt bankene blokkere spill-transaksjoner til og fra 35 selskaper. Disse selskapene er «mellomledd» mellom spillerne og spillselskapene.

Vil tilrettelegge for norske spillene

Det foreløpig siste selskapet som er blitt svartelistet, Alpha Empire, eies av Kindred Group. Det er ett av seks Kindred-eide datterselskaper som norske banker er blitt bedt om å stoppe transaksjoner til og fra de siste to årene.

I januar i år skal det ifølge tilsynet ha blitt gjennomført 6000 transaksjoner med til sammen 39 millioner kroner fra selskapets konto til privatpersoner i Norge.

Kindred Group er varsomme med å gå i detaljer når selskapet blir spurt om denne delen av virksomheten. På direkte spørsmål om selskapet kan bekrefte tilsynets konklusjoner, svarer PR-sjef og talsperson Rolf Sims følgende på e-post:

– For å møte spillernes forventninger og styrke kundeopplevelsen, vil vi alltid tilrettelegge for dette.

Mener mellomleddet benyttes bare til pengespill

Forbudet mot å formidle penger til og fra utenlandske spillselskaper ble innført i 2010. De første årene hadde det liten effekt. I stedet for å sende pengene til og fra spillselskapene, gikk de via allerede etablerte betalingsformidlere.

Disse ble etter hvert identifisert, og trakk seg ut da de ble konfrontert med det norske forbudet. I stedet dukket det opp en flora av nye, ukjente aktører etablert av spillselskapene selv.

Ifølge tilsynet gir Valutaregisteret et entydig bilde av disse selskapene: Det går stort sett bare penger til og fra privatpersoner i Norge. Omfanget er vesentlig.

En innskjerping i forskriften i 2020 gjorde det mulig å stanse pengene til og fra disse selskapene, ikke bare transaksjoner direkte til og fra spillselskapene.

Rolf Sims jobbet tidligere med spillpolitikk i Kulturdepartementet. Nå jobber han for Kindred Group og taler selskapets sak mot norske myndigheter.

Ser tendenser til lavere aktivitet

Etter det Aftenposten kjenner til, er det økende frustrasjon blant norske kunder over de stadige nye betalingsløsningene. Dette bekreftes også av tips fra kundene som Lotteritilsynet mottar.

– Det er litt tidlig å si, men vi ser tendenser nå til at det begynner å bli litt lavere aktivitet i det norske markedet, sier Nordal.

Dette er vanskelig å få bekreftet eller avkreftet fra selskapene selv. De holder kortene tett til brystet. Tilsynet legger på sin side ikke skjul på at de ønsker å gjøre det vanskelig for utenlandske aktører å være i det norske markedet.

– Vårt mål er at kapitalavkastningen blir så dårlig at de vil flytte fokuset bort fra Norge.

Hevder forbudet strider mot EØS-retten

Ifølge Kindred Group er det fortsatt stor interesse blant norske spillere til å satse pengene sine hos dem. Selskapet mener de deltar lovlig i spill som er regulerte innenfor EØS-området og tilbys på det internasjonale underholdningsmarkedet.

– Norske myndigheters forsøk på å hindre tilgangen til våre tilbud gjennom betalingsforbudet, er ikke lovlig, mener Sims.

Sims viser til EØS-retten. Det finnes imidlertid ingen rettskraftig dom som gir pengespillselskapene medhold i dette synet.

Forbudet har aldri blitt rettslig vurdert i lys av EØS-avtalen. I 2019 ga imidlertid Oslo tingrett staten medhold i at forbudet har tilstrekkelig hjemmel i norsk lov.

Publisert: