• TEAM: - Atlantis Vest er i ferd med å bli et investeringsselskap som vil få en bred portefølje. Derfor har vi ansatt et investeringsteam på fem personer. I tillegg har vi utvidet styret i Atlantis Vest, sier Fritz Rieber. FOTO: Odd E. Nerbø

Plasserer familieverdiene i mellomstore bedrifter

Fritz Rieber vil kjøpe mellomstore bedrifter.