— Dette er en alvorlig tiltale som omhandler grov økonomisk utroskap mot flere selskaper der han har hatt ledende roller, grove bedragerier, samt brudd på bokføringsloven, skattebetalingsloven og konkursloven, sier politiadvokat Kari Bjørkhaug Trones.

Om en knapp måned må forretningsmannen Olav Aslak Seljestad (42) fra Odda møte en hel uke i Hardanger tingrett. Strafferammen for de mest alvorlige punktene i tiltalen er fengsel i inntil seks år.

— Min klient kommer til å begjære seg frikjent, sier advokat Kamilla Silseth i Schjødt, som forsvarer Seljestad.

Tiltalt for falske fakturaer

Ett av tiltalepunktene dreier seg om grovt bedrageri mot det som tidligere het Hol Sparebank på Geilo. Seljestads selskap, Hardanger Hytte og Eiendomsutvikling AS, hadde en byggelånskonti i banken.

I begynnelsen av mars 2007 sendte Seljestad to fakturaer til banken fra selskapet Estonian Log Construction OU. Det samlede beløpet var rundt 425.000 kroner, og skulle dreie seg om bygningsmateriale til to eiendomsprosjekter på Geilo.

Nå mener politiet at fakturaene var fabrikkerte av Seljestad, og at han dermed urettmessig fikk ut over 400.000 kroner fra byggelånskontoen. Straks pengene ble utbetalt til selskapet i Estland, ble de nemlig tilbakebetalt til Seljestads selskap, ifølge tiltalen.

Kan kreve erstatning

— Vi ser alvorlig på dette, sier banksjef Hans Kristian Glesne i Skue Sparebank, hvor Hol Sparebank nå inngår.

Glesne forteller at det er utfordrende for en bank å sikre seg mot økonomisk kriminalitet hvor falske fakturaer benyttes.

— Dette er en sak som ligger tilbake i tid og hvor vi har bokført tap. Det er ikke unaturlig at vi forsøker å få dekket dette, sier banksjefen.

Hol Sparebank var den største kreditoren etter konkursen i Hardanger Hytte og Eiendomsutvikling i 2010, med et krav på 17,5 millioner kroner.

Av tiltalen fremgår det at det kan bli aktuelt for aktoratet å fremme erstatningskrav på vegne av flere fornærmede under rettssaken.

Ettersom Seljestads selskaper har gått over ende én etter én, er det mange konkursbo som vil kunne rette krav mot ham. I tillegg mener skattemyndighetene at Seljestad skylder 337.000 kroner fordi han unnlot å betale inn forskuddsskatt for ett av selskapene sine.

Skal ha tatt ut to mill.

Økonomisk utroskap innebærer at man benytter et selskaps penger på et vis som ikke er i selskapets interesse. Seljestad var daglig leder i Hardanger Hytte og Eiendomsutvikling AS fra 2006 til 2008.

I løpet av disse årene skal han ifølge tiltalen urettmessige ha tatt ut nær to millioner kroner fra selskapet. Pengene ble benyttet «til egne eller andres formål som var Hardanger Hytte og Eiendomsutvikling AS uvedkommende», står det i tiltalen.

Forretningsmannen er også tiltalt for urettmessig å ha tatt 172.000 kroner fra selskapet Hardanger Kro AS, samt å ha gitt ulovlige lån på 1,8 millioner kroner fra Hardanger Kro og Tømmerdalen Bygg AS.

Store tap etter konkurser

BT skrev i 2012 flere artikler om Olav Aslak Seljestad. I løpet av tre år gikk fem av Seljestads selskaper konkurs. De samlede kravene i boet var på drøyt 50 millioner kroner, mens det ifølge bostyrerne var svært lite verdier å hente.

Dagen etter at selskapet Tømmerdalen Bygg AS i Odda gikk konkurs i februar 2012, mener påtalemyndigheten at han overførte 54.000 kroner til sin private bankkonto. Dette må han nå svare for i retten.

I april 2012 ila Hardanger tingrett Seljestad to års konkurskarantene. Nå er han også tiltalt for å ha brutt karantenebestemmelsen. Bakgrunnen er at han i 2012 var - og fortsatt skal være - reell daglig leder i selskapet Kabe Gruppen AS.

NEKTER SKYLD: Olav Aslak Seljestad vil under rettssaken i april be om frifinnelse. ARKIVFOTO: KAI-INGE MELKERAAEN