• FLAGGSKIP: Grønneviksøren er studentsamskipnadens nyeste flaggskip med 727 hybelenheter. Om høsten står norske studenter i boligkø, mens utenlandske garanteres plass. FOTO: Jan M. Lillebø

Taper millioner på ledige hybler

Studentboliger står tomme i flere måneder når utvekslingsstudentene drar hjem igjen. Millioner renner dermed ut av døren for Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).