Det er konklusjonen i en rapport fra det russiske konkurransetilsynet.

De mener to store importører av laks har samarbeidet med den russiske veterinærtjenesten slik at noen lakseeksportører fikk tilgang til markedet, mens andre ble utestengt med argumenter om dårlig fiskehelse, skriver Dagens Næringsliv.

Har tilgang

Verdens største lakseprodusent Marine Harvest, har ifølge avisen hatt det ene av de anklagede selskapene som kunde i ti år. Marine Harvest er ett av de selskapene som har hatt markedstilgang til det viktige, russiske markedet.

Den russiske konkurransemyndigheten mener de og andre ble begunstiget på bekostning av flere norske lakseeksportører.

I en granskingsrapport fra konkurransemyndigheten går det frem at Marine Harvest inngikk en avtale med importselskapet Russian Sea i november i 2011.

I avtalen forplikter Marine Harvest å levere all fisken til det russiske markedet gjennom Russian Sea de neste fem årene. Som motytelse skulle Russian Sea forplikte seg til å ordne det slik at Marine Harvest fikk en markedsandel på opptil 40 prosent i Russland.

Samme ordlyd

Slike avtaler er inngått med åtte norske lakseslakterier, ifølge Dagens Næringsliv.

Det andre kartellanklagede importselskapet er Severnaja, som hadde lignende kontrakter med to norske lakseslakterier. Beviset på kartellvirksomheten skal blant annet være at dokumentene har samme ordlyd og til og med samme skrivefeil.

Det mistenkelige er også at de 15 norske lakseslakteriene som er utestengte fra Russland, ikke har inngått kontrakter med de to selskapene som nå er kartellanklaget. Samtidig avviser direktør Børge Prytz Larsen i Severnaja overfor Dagens Næringsliv at det skulle være en slik sammenheng. De to selskapene er kjent skyldige og bøtelagt, men har anket avgørelsen inn for retten i Russland.

Intensjonsavtaler

Konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest sier at de gjennomgikk avtalene med både norske og russiske advokater, og at det ikke ble påpekt noe galt med dem.

— Jeg så dem mest som intensjonsavtaler, sier Aarskog til DN.

Det russiske konkurransetilsynet konkluderer i sin granskingsrapport at det er en sammenheng mellom hvilke selskaper som hadde inngått de eksklusive avtalene og funn av bakterier. De som ikke hadde inngått avtaler fikk påvist bakterier og bly i sin fisk. Aarskog hevder overfor Dagens Næringsliv at han ikke vet noe om dette.

Han har heller ingen formening om hvorfor de ikke er blitt utestengte fra markedet, selv om det også er funnet bakterier i på laks fra Marine Harvest sin slakterier.

— Hva som skjer i Russland kan jeg ikke vite noe om. Men jeg står 100 prosent inne for det vi gjør, sier Alf-Helge Aarskog.