Elkem-sjefen frykter kraftunderskudd og dyr strøm: – Må ikke elektrifisere sokkelen for fort

Elkem vil bremse elektrifiseringen av oljebransjen og norsk krafteksport for å unngå dyr strøm. – Vi må ikke sette oss i en situasjon der vi får kraftunderskudd, sier Elkem-sjef Helge Aasen.

Elkem-sjef Helge Aasen (t.v.) frykter kraftunderskudd og dyr strøm som kan ramme industrien, og håper at politikerne vil bremse krafteksporten og elektrifiseringen av oljebransjen. Her sammen med Equinor-sjef Anders Opedal og Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim på scenen under Zerokonferansen onsdag.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Onsdag deltok Aasen i en paneldebatt på Zerokonferansen på Storo i Oslo, sammen med Equinor-sjef Anders Opedal og Norsk Hydros konsernsjef, Hilde Merete Aasheim.

Det er utsikter til kraftig økt strømforbruk i Norge i årene fremover, ifølge rapporter fra aktører som NVE, Statnett og DNV (se faktaboks).

Samtidig ligger det an til lite ny kraftutbygging på 2020-tallet. Elkem-sjefen mener derfor at det vil bli nødvendig å prioritere hardt mellom hvem som skal få tilgang på nytt kraftforbruk frem til 2030.

Han vil bremse elektrifiseringen av olje- og gassplattformer, og i tillegg bremse eksporten av norsk strøm til Europa.

– Vi må ikke elektrifisere sokkelen for fort. Hvis vi gjør det, må vi i hvert fall gjøre noe med eksportandelen, sier Aasen til E24.

– Vi har de siste tiårene vanligvis hatt en nettoeksport på rundt 10 terawattimer (TWh) fra det norske systemet, men mindre i tørrår. Jeg tror vi må redusere eksportandelen. Der sitter politikerne og Statnett på nøkkelen, sier han.

Frykter kraftunderskudd og dyr strøm på 2020-tallet

Ønsker økt kraftproduksjon

Onsdag skrev E24 at aktører som Norsk Industri og Zero mener at norsk kraftproduksjon må økes, mens Naturvernforbundet mener at Norge ikke kan bygge ut nok kraft kraft til alle, men må velge.

Elkem-sjefen er enig i at Norge trenger mer kraft til batterifabrikker og nye, grønne industrier, men påpeker at det ikke kommer av seg selv.

– Den prioriteringen må gjøres, sier Aasen.

– Vi må øke kraftproduksjonen, og se veldig nøye på rekkefølgen for når ting skal skje. Det er ingen motsetning mellom prosessindustrien og olje og gass når det gjelder målene. Men vi må ikke sette oss i en situasjon der vi får kraftunderskudd samtidig som vi importerer til veldig høye priser. Da er ikke norsk strøm lenger noen konkurransefordel, sier han.

Elkem bruker rundt fire terawattimer (TWh) av Norges årlige forbruk på rundt 140 TWh.

Også tidligere i høst gikk selskapet ut og ba om begrensninger i krafteksporten, i håp om lavere strømpriser og at man kan unngå å tappe ned norske vannmagasiner for mye.

Elkem slår alarm om dyr strøm: Ber politikerne begrense krafteksporten

Equinor: – Trenger hele verktøykassen

Også partier som Frp og Rødt har tatt til orde for å droppe elektrifiseringen av plattformer på sokkelen, for å unngå høyere strømpriser og press på å øke utbyggingen av landbasert vindkraft.

Også miljøvernerne i Naturvernforbundet ønsker å droppe elektrifiseringen av oljebransjen.

Det kan imidlertid true oljebransjens klimamål. Ifølge oljebransjen og regjeringen er elektrifisering nødvendig for å oppfylle Stortingets vedtak om å halvere oljebransjens utslipp innen 2030.

– Vi må ikke sette teknologier eller industrier mot hverandre, sa Equinor-sjef Anders Opedal fra scenen på Zerokonferansen onsdag.

Han ønsker å legge til rette for utbygging av kraft og andre tiltak som kan bidra til å sikre både elektrifisering av sokkelen og andre klimatiltak.

– Jeg er alltid litt redd for at noen vil ta vekk ting. Vi trenger hele verktøykassen for å nå klimaambisjonene, sa Opedal.

– Må ikke settes opp mot hverandre

Fagansvarlig for energi Jon Evang i Zero mener det er nødvendig med elektrifisering.

– Vi har ingen mulighet til å nå Norges klimamål i 2030 hvis vi ikke elektrifiserer sokkelen, sier Evang til E24.

– Samtidig må vi gjøre det på en klok måte. Nettselskapene og oljeselskapene må i dialog for å finne gode løsninger regionalt, for å sikre at det er nok kraft og nett. Vi må unngå at viktige formål settes opp mot hverandre, sier han.

Elkem-sjef Helge Aasen (t.v.) og Equinor-sjef Anders Opedal på Zerokonferansen.

– Blir ikke lett

Norge er en del av et nordisk og europeisk kraftmarked, og er også avhengig av å kunne importere kraft i perioder. Aasen erkjenner at det vil være krevende å skulle bremse krafteksporten.

– Det blir ikke lett, sier Elkem-sjefen.

Han tror imidlertid at Norge har et stort potensial for å oppgradere vannkraften i sine rundt 1.500 dammer og 1.200 vannkraftverk. Han etterlyser også mer Enova-støtte til energigjenvinning, som ikke lenger kvalifiserer til støtte. Selskapet åpnet nettopp et anlegg på Elkem Salten som gjenvinner 0,3 TWh.

I høst har strømprisen i Sør-Norge vært skyhøy. Aasen mener at kortere perioder med høye priser er håndterbart for industrien, siden de fleste aktørene har sikret seg med langvarige kontrakter.

– Problemet er hvis det blir en lengre periode med høyere priser. Da blir industri stengt ned, og det går fort, sier Aasen.

– Burde være tilstrekkelig kapasitet

Elkem-sjefen svarer ikke konkret på hvordan han tenker at oljebransjen skal nå sine klimamål hvis elektrifiseringen skal bremses.

– Stortinget har pålagt oljebransjen å halvere utslippene innen 2030, og elektrifisering er det viktigste grepet. For å nå klimamålene er nedstenging av oljefelt et alternativ, men det blir dyrt?

– Kombinasjonen av vannkraft og mulige tiltak i eksportandelen burde gjøre dette mulig å gjennomføre. Det burde være tilstrekkelig kapasitet til det grønne skiftet, men vi kan ikke samtidig drive med storstilt salg av kraft til kontinentet, sier Aasen.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: