Norsk oppdretter etter flykritikk: – Opplagt at skipsfrakt av laks er fremtiden

Oppdretter Roger Hofseth berømmer konkurrenten Hiddenfjord for å ha sluttet med flytransport av laks. – De går foran, og har tatt det endelige steget, sier Hofseth.

SATSER SJØVEIEN: Oppdretter Roger Hofseth sender allerede 85 prosent av laksen sin med skip, og ønsker å øke andelen ytterligere.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

E24 skrev tirsdag om den færøyske lakseoppdretteren Hiddenfjord, som har stoppet all varefrakt med fly av hensyn til miljøet.

– Lakseoppdrett har lav CO2-påvirkning sammenlignet med andre proteiner. Men når vi fraktet laksen med fly, fordoblet vi utslippene helt på slutten av produksjonsprosessen, påpekte Hiddenfjord-sjef Atli Gregersen.

Mens Færøyene er en liten oppdrettsnasjon i internasjonal målestokk, er Norge verdens største produsent av oppdrettslaks, med et årlig volum på nær 1,3 millioner tonn.

Miljøorganisasjonen Bellona har tidligere beskrevet flyfrakten av laks ut av Norge som «klimabomben som forties», med et anslått utslipp tilsvarende all innenriks flytrafikk.

– Det står stor respekt av at Hiddenfjord har sluttet helt med flytransport. De går foran, og har tatt det endelige steget, sier Roger Hofseth til E24.

Sunnmøringen har betydelige eierinteresser innen både oppdrett og foredling av laks og ørret i Norge.

– Vi deler Hiddenfjords visjoner, og vil bidra til å endre markedet i en mer miljøvennlig retning, sier Hofseth.

Les også

Oppdretter vil fly laks fra Færøyene til USA: – Uetisk, sier konkurrenten

Mener frossen er bedre enn fersk

I intervjuet med E24 opplyste Gregersen at all laks fra Hiddenfjord nå ble eksportert med skip.

Det innebærer at produktene først ankommer kundene i USA etter 10–13 dager.

– UETISK: Hiddenfjord-sjef Atli Gregersen har kuttet ut all flyfrakt av laks fra Færøyene.

Samtidig planlegger den færøyske konkurrenten Bakkafrost å etablere et eget flyselskap, for at laksen deres skal kunne serveres på Manhattan knapt et døgn etter den er slaktet.

I samme artikkel uttalte Bakkafrost-sjef Regin Jacobsen til E24 at flyfrakt var «helt nødvendig» for å levere høykvalitetsprodukter til kundene.

Gregersen innvendte på sin side at kvaliteten på laksen levert med skip var like god, og at kundene nå var svært fornøyde etter å ha vært skeptisk i starten.

Hofseth er enig med Hiddenfjord-sjefen.

– Ny teknologi har de siste årene revolusjonert kvaliteten på frossen fisk. I 2020 kjøpte vi selskapet Icefresh, som har ledet an i denne utviklingen. Deres teknologi fryser ned fisken brennkvikt etter slakting. Deretter sendes produktet ut i markedet og tines av kunden, sier Hofseth.

Han vurderer produkter behandlet med Icefresh-teknologi som av høyere kvalitet enn fersk, flybåren fisk.

– Det handler om at fisken er blodfersk, og at vi har bedre kontroll på bakteriologien under frakt. Når kvaliteten på frossenprodukter blir bedre, kan mer fraktes sjøveien, sier Hofseth.

– Jobber målrettet

– Varehandel, enten det er mat, møbler eller medisiner, er avhengig av frakt til markedene. Det vesentlige er å redusere klimafotavtrykket i alle deler av verdikjeden, inkludert transport, sier Jon Arne Grøttum, havbruksdirektør i Sjømat Norge, til E24.

Han viser til at dette er et område sjømatnæringen jobber målrettet med.

Ifølge Sjømat Norges tall ble det eksportert rundt 940.000 tonn fersk laks fra Norge i 2020. Samme år gikk det rundt 100.000 tonn sjømat med flyfrakt ut av landet.

Han ønsker ikke å kommentere Gregersens utspill om at det å frakte mat med fly er en «uetisk handling».

SJØMAT-TOPP: Havbruksdirektør Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge.

– Erkjenner dere at flyfrakt av norsk fisk ut i verden er et klimaproblem?

– Vi erkjenner at det er ønskelig å redusere andelen sjømat som transporteres med fly. Vi vil anta at andelen fremover nettopp blir redusert, både fordi det skjer utvikling i kjøleteknologi som gjør at sjømaten får det mindre travelt, og fordi det skjer endringer i konsumenters preferanser, sier Grøttum.

Han viser til at det i mange markeder er slik at fersk fisk oppfattes som bedre enn fryst.

– Som næring må vi lære opp markedene til å akseptere at fryst har samme kvalitet som ferskt. Kostnadene med flyfrakt er dessuten høyere enn andre transportmetoder, påpeker Grøttum.

Hos Bellona etterlyses det imidlertid enda tydeligere grep.

– Bellona savner at sjømatnæringen som helhet løfter denne problemstillingen. Vi vet at alternativ til flyfrakt er på agendaen til flere selskaper, men vi hadde jo gjerne sett at bransjeorganisasjonene kunne gått sammen og forpliktet næringen til klimakutt, sier Silje Båtsvik Risholm, seniorrådgiver i Bellona, til E24.

Hun viser til at norske landbruksorganisasjoner i 2019 inngikk en forpliktende avtale med staten om å kutte landbrukets klimautslipp innen 2030.

– Bellona ønsker å utfordre sjømatnæringens bransjeorganisasjoner til å gjøre det samme, sier Risholm.

HEIER PÅ HIDDENFJORD: Bellona og seniorrådgiver Silje Båtsvik Risholm.

Ønsker utfasing

Hofseth opplyser at 85 prosent av fisken han selger er frossen, og fraktes på lasteskip. De resterende 15 prosent går til ferskvaremarkedet, «hvor etterspørselen etter flybåren fisk er stor».

– Vi satser i all hovedsak på skipstransport. I tillegg foredles all vår fisk i Norge. Dermed kan vi sende ferdige, fryste produkter av høy kvalitet rett ut i markedet. Det gjør det mulig å frakte enda mer på lasteskip, sier Hofseth.

Han tror at en stadig større andel av norsk laks vil fraktes sjøveien.

– Når skipsfrakt også er mer miljøvennlig, og koster en brøkdel av flytransport, er det opplagt at det er fremtiden, sier Hofseth.

Risholm i Bellona mener målet bør være å oppnå en 55 prosent reduksjon i klimagassutslipp knyttet til transport av laks innen 2030.

– Og for å nå det må vi utfase transport av laks på fly. Bellona heier på Hiddenfjord som går foran og viser hvordan dette kan gjøres, når kommer norske havbruksaktører etter?

Publisert: