Norsk eksport er tilbake for fullt

Siden pandemiens bunn har norsk eksport av varer mer enn doblet seg. Volumet av oljeeksporten er det høyeste siden oktober 2008.

Produksjonen blir stadig trappet opp på Johan Sverdrup-feltet. Det viser seg i tallene for norsk eksport.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norges kommende statsminister sa i valgkampen at «norsk eksport har falt som en stein de siste åra». Nå er valget avgjort, og steinen har hevet seg til nye høyder.

Siden pandemiens bunn i april i fjor har norsk eksport av varer mer enn doblet seg fra knapt 52 milliarder kroner til 116 milliarder kroner i august.

Importen har bare hevet seg litt, slik at overskuddet i handelen med varer ble knapt 43 milliarder kroner i august. Dette er det femte høyeste overskuddet i en enkeltmåned noensinne, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Stemningen i næringslivet er ganske god og blir stadig bedre. Over hele verden ser vi et kraftig oppsving i produksjonen, prisene og handelen med varer. Det tjener norske eksportbedrifter på, sier sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

I årets åtte første måneder har vareeksporten økt fra 500 til 750 milliarder kroner, sammenlignet med de samme månedene i fjor. Men da er utgangspunktet et 2020 der verdensøkonomien opplevde sin verste nedtur etter krigen.

Høyeste oljevolum siden 2008

Det er eksporten av olje og gass som drar mye av lasset. Etter en valgkamp med skarpe diskusjoner om oljens fremtid, havnet eksporten i august på drøyt 70 milliarder kroner. Det er godt over halvparten av samlet eksportverdi for varer i august.

Både priser og volum har steget:

  • Gasseksporten i kroner er mer enn femdoblet siden august i fjor. Gassprisen har gått fra «spesielt lav» til rekordhøy. Også volumet solgt til utlandet har steget.
  • Oljeprisen har steget fra 392 kroner pr. fat i august i fjor til litt over 600 kroner i august i år. Volumet av eksportert olje var i august det høyeste siden oktober 2008.
  • Eksportverdien av råolje ender likevel et godt stykke under den svært høye eksporten av gass.
Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO.

Nye oljefelter leverer

Utvinningen fra nye oljefelt begynner å vise seg i statistikken. SSB skriver at kapasiteten på Johan Sverdrup-feltet ble økt for tredje gang i mai. I august i år er dessuten gass og olje fra Martin Linge-feltet kommet inn i statistikken.

Om gassen skriver SSB: «Den høye prisen forklares av ulike faktorer som økonomisk opphenting etter pandemien, betydelig fall i tysk vindkraftproduksjon og mindre gasseksport fra Russland.»

NHO gleder seg.

– Når Norge først er en stor produsent av olje og gass, er det helt strålende at vi kan selge dette til høye priser, sier sjeføkonom Dørum.

Tredje høyeste eksport fra fastlandet

Inne blant fjorder og fjell på fastlandet går det også bra. Eksporten fra fastlandet var knapt 45 milliarder kroner i august. Dette er den tredje høyeste eksportverdien i en enkeltmåned noensinne.

Verdier er en kombinasjon av priser og volum.

– Eksportveksten for varer fra fastlandet hittil i år fordeler seg nokså likt på økte priser og økt volum, sier Dørum.

Aluminium og fisk er to viktige eksportvarer. Aluminiumsprisen er ifølge SSB «historisk høy». Også eksportert mengde er høyere enn i fjor.

Stramt i aluminium

Hydro er Europas største produsent av aluminium.

– Prisene er på det høyeste på over ti år. Det skyldes særlig økt aktivitet etter pandemien, kombinert med at det fortsatt er flaskehalser i transporten på grunn av pandemien. Det er derfor problemer med å møte den økte etterspørselen, sier informasjonsdirektør Halvor Molland.

Hydro startet i sommer opp igjen én av to produksjonslinjer ved verket på Husnes i Sunnhordland.

– Slik sett traff vi prisveksten godt med ytterligere 95.000 tonn årlig produksjon, sier Molland.

Hydro produserer omtrent 1 million tonn aluminium i Norge og tilsvarende i utlandet.

Les også

Aker Solutions melder om rekordhøy anbudsaktivitet: Venter fortsatt lavere omsetning i år

Les også

Pengene renner inn hos børsselskapene: Analytikerne venter rekordresultater i år

Nest høyeste eksport av laks

Eksportverdien for laks satte også nesten rekord i august. Med lakseeksport for 5,4 milliarder kroner ble det den nest høyeste enkeltmåneden noensinne. Det er først og fremst volumveksten som gjør at det nesten blir rekord.

«Etterspørselen har økt fordi flere hoteller og restauranter har åpnet opp igjen», skriver SSB som forklaring.

Alle eksportverdier blir påvirket av kronekursen. Målt ved kursene på valutaene i de landene norsk industri konkurrer mot, har norske kroner vært omtrent uendret det siste året.

Publisert: