Det var en god dag for søkemotorselskapet Fast Search & Transfer i går. Selskapet signerte en fet avtale med den franske matgiganten Carrefour, og samtidig ble det klart at alle de store aksjonærene i Opticom har godtatt budet fra Fast.— Alle vi har spurt har akseptert, og det er vi kjempefornøyd med, sier en smilende Fast-sjef John M. Lervik, som tar seg tid til å møte Aftenposten i en pause mellom en rekke kundemøter i Fasts lokaler.

Milliard til oppkjøp.

Opticom-kjøpet gjør at Fast også får en stor beholdning egne aksjer. Istedenfor å slette disse aksjene, er det aktuelt å selge dem til en strategisk partner. Det vil fungere som en emisjon, og kan gjøre at ytterligere en milliard kroner triller inn i Fast-kassen. Dette er penger som i så fall er tenkt brukt på å kjøpe selskaper. Fast skal nemlig vokse seg stor.- Vi har ambisiøse mål, og det er greit å ha en solid økonomisk basis. Flere av våre kunder ønsker seg en eierandel i Fast. Men vi er på jakt etter den rette typen partner. Tidligere har vi hatt Lycos og Dell på eiersiden, noe som ga oss kredibilitet i en tidlig fase. Nå ser vi etter en partner som er strategisk riktig for oss, sier Lervik, som understreker at dette er tanker i en tidlig fase.

Vinneren.

Han var en av dem som tok initiativet til Fasts kjøp av Opticom og dermed bidro sterkt til at det nå ser ut til at julefreden senker seg over Opticom. Han frykter ikke at det nå skal utvikle seg til en eierkamp om Fast.- Vi har fått en bredere eierstruktur i selskapet, noe vi er godt fornøyd med. Den som vil kjøpe seg opp i Fast vil måtte ut med langt større summer enn i Opticom. Det vil ingen gjøre uten å gå gjennom ledelsen i Fast. Fast er et programvareselskap, og hele verdien i Fast er de folkene som jobber her, sier Lervik.

Taperen.

Det kan se ut som gründer Hans Gude Gudesen er den store taperen i avtalen. Hans hjertebarn Thin Film Electronics, som utvikler lagringsmedier basert på plastmaterialet polymer, får bare med seg 43 millioner kroner i kontanter når selskapet skilles ut.Gudesen innrømmer at han kjempet for flere penger til Thin Film.- Det er jo et stykke unna 120 millioner kroner, som jeg hadde håpet på. Men i slike forhandlinger må man både ta og gi. Men det å splitte Fast og Opticom er noe jeg har ønsket lenge, og jeg er glad for at det ordner seg, sier Gudesen.Hen peker på at den såkalte opprørersiden, med Orkla og Petter Stordalen i spissen, har garantert for en kapitalutvidelse i selskapet på 50 millioner kroner. Gudesen har også bygd opp reservekapital ved å sette av penger han tidligere har fått fra Opticom.- Jeg er ikke redd for at det blir for lite penger. Det jeg er mest opptatt av nå, er å få arbeidsro i Thin Film, sier Gudesen, som ser frem til å få en sterkere hånd på rattet i utviklingen av polymer-teknologien i Thin Film.

Julefreden har senket seg over Opticom og Fast. Fast-sjef John M. Lervik hadde god grunn til å feire gårsdagen, men brukte dagen i kundemøter i stedet for å sprette champagneflasker.