• FOTO: Deisz, Ørjan

Høyere overskudd i Sparebanken Vest

Bedrer resultatet med 33 millioner kroner i andre kvartal.