• VIKTIG FOR ATTRAKTIVITETEN: - Skal Bergen ha et attraktivt arbeidsmarked for nyutdannende siviløkonomer, er det viktig at byen har en del større bedrifter med hovedkontor her, sier Trine Hunderi Sætre. Hovedkontor i byen var en viktig årsak til at Sætre og kollegaen Silje Langemyr søkte om å få bli konserntrainee’er hos GC Rieber i Solheimsviken. FOTO: ELIAS DAHLEN

Silje og Trine var en av 200 søkere til to trainee-jobber

Da Trine Hunderi Sætre og Silje Langemyr søkte trainee-stillinger i GC Rieber, var det viktig at selskapet hadde hovedkontor i Bergen. Det var de ikke alene om.