Lover billigere nett for bedrifter

Lavere priser lokker flere bedrifter på ADSL-nettet, håper Telenor.