IT-kommunistene kommer

All luksus kuttes når selskapet Bysant, med daglig leder Helleik Rabbe kjøper opp skakkjørte nettselskaper. Til gjengjeld lover han lojalitet og lik fordeling av eventuelle overskudd.