Storebrand bekymret for klimarisiko: Krever at Equinor skjerper klimamålene

Equinor må skjerpe klimamålene sine på tirsdagens kapitalmarkedsdag, mener aksjonær Storebrand. De ber Equinor sette mål for utslippskutt for hele virksomheten på kort og mellomlang sikt.

Tirsdag skal konsernsjef Anders Opedal legge frem selskapets planer på en kapitalmarkedsdag på Fornebu i Oslo.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Tirsdag har Equinor kapitalmarkedsdag, etter at ledelsen og styret i selskapet i høst lovet å «speede opp» det grønne skiftet i selskapet.

På kapitalmarkedsdagen må Equinor sette seg konkrete klimamål også på kort og mellomlang sikt, krever konserndirektør for kapitalforvaltning Jan Erik Saugestad i Storebrand.

Disse målene må også gjelde for hele virksomheten og for indirekte utslipp, mener han.

– Langsiktige mål om nullutslipp innen 2050 må konkretiseres med kortsiktige mål for gradvise utslippskutt. Dette er en forventning vi har til alle selskaper, også Equinor, fordi vi som investor må kunne vurdere selskapets eksponering mot klimarisiko, sier Saugestad til E24.

Fond forvaltet av Storebrand eier om lag en halv prosent av Equinor, ifølge Reuters som omtalte denne saken først.

Equinor har ifølge Rystad Energy vært ledende blant oljeselskapene innen fornybarinvesteringer. Samtidig har Eni, Total, BP og Shell satt seg mer ambisiøse klimamål enn Equinor, ifølge Carbon Tracker (se figur under saken).

Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management.
Klimaoppgjør hos flere oljegiganter: – Et paradigmeskifte

Støttet aksjonærforslag om klimamål

På Equinors generalforsamling i år støttet Storebrand et aksjonærforslag fra nederlandske Follow This. Forslaget handlet om at Equinor skulle sette seg konkrete mål om klimakutt i hele virksomheten også på kort og mellomlang sikt, i tillegg til dagens mål om karbonnøytralitet i 2050.

Regjeringen som største eier støttet Equinor-styrets anbefaling og stemte ned forslaget.

Storebrand har et mål om at alle investeringene deres skal ha nullutslipp i 2050, og har konkrete mål om gradvise kutt. Investeringene deres skal ha 32 prosent lavere utslipp om fem år og 45 prosent lavere utslipp i 2030.

– Vi har oppfordret selskapene til å ta grep på dette temaet i flere år, og når det gjelder Equinor ser vi en stadig utvikling både i selve driften, hensynet til klimarisiko og planer for investering i fornybar energi. Vi opplever god dialog med selskapet, sier Saugestad.

Equinor-styret avviser klimaforslag: – Trenger en dytt fra aksjonærene

Øker produksjonen til 2026

Hvor mye olje og gass verden vil trenge fremover avhenger av hvor fort omstillingen går. Det internasjonale energibyråets (IEA) markedsrapport for juni anslår at oljeetterspørselen vil ta seg kraftig opp det neste året, og passere nivået fra før coronakrisen mot slutten av 2022.

Det passer godt med Equinors planer om å øke produksjonen sin av olje og gass med tre prosent i snitt hvert år fra 2019 til 2026. Selskapet sa i november at det tror global etterspørsel først vil begynne å falle gradvis fra rundt 2030.

– Har Equinor gitt gode nok forklaringer på at det er lønnsomt å øke oljeproduksjonen frem mot 2026?

– Equinor har relativt god visibilitet for produksjon og forventet etterspørsel frem mot 2026, og til tross for flere usikkerhetsfaktorer er det nok ikke på kort sikt risikoen er størst, sier Saugestad.

– Dette blir langt mer utfordrende i en lengre tidshorisont, der økt bevissthet om klimarisiko og konsekvensene det vil få for etterspørsel etter Equinors primærprodukter, skaper økt usikkerhet rundt deres langsiktige lønnsomhet, sier han.

Saugestad tror at olje og gass vil være lønnsomt i flere år fremover.

– Samtidig utgjør fornybar energi en stor investeringsmulighet, der Equinor har mulighet til å posisjonere seg enda sterkere, sier han.

IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne

Lønnsomme ved 35 dollar fatet

Equinors planlagte utbygginger frem til 2026 skal sikre om lag seks milliarder fat til selskapet, og selskapet sier at prosjektene i snitt vil være lønnsomme ved en oljepris på under 35 dollar fatet.

Samtidig viste en IEA-rapport fra mai at oljeprisen kan falle til 35 dollar fatet allerede i 2030 hvis verden virkelig setter fart på omstillingen for å nå 1,5-gradersmålet.

– Viser ikke dette at en raskere omstilling i tråd med 1,5-gradersmålet vil øke klimarisikoen for Equinors nye utbygginger?

– Investeringer i nye felt vil øke den langsiktige eksponeringen mot oljeprisen spesielt og klimarisiko generelt. Det er vanskelig å forutsi fremtiden, og det at levetiden til nye felt vil være mer enn 20 år, gjør utfordringen større ved investeringsbeslutninger av den typen Equinor tar, sier Saugestad.

– Samtidig blir klimakrisen stadig blir mer alvorlig, og det er grunn til å forvente sterkere tiltak fra myndighetene for å nå ambisjonene verdenssamfunnet har satt, sier han.

Han sier at Storebrand er opptatt av at styret og ledelsen har kompetanse til å vurdere klimarisiko. Storebrand ønsker også å være en pådriver for at Equinor forblir en viktig aktør i skiftet mot et lavkarbonsamfunn, og at investeringsbeslutninger tas i lys av klimautfordringene.

I energimeldingen som kom på fredag sier regjeringen at den vil «stille krav til at selskapene synliggjør klimarisiko i sine utbyggingsplaner».

Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

– Positivt

Equinor ønsker ikke å kommentere saken. Selskapet lovet nylig at eierne jevnlig skal få lagt frem en omstillingsplan.

«Vi ønsker å være et ledende selskap i det grønne skiftet, og det er positivt med økt oppmerksomhet om dette fra aksjonærer», skrev informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor til E24 i april.

«For å styrke dialogen med aksjonærer om dette ytterligere har vi varslet at vi vil legge frem en energitransisjonsplan for generalforsamlingen i 2022 og gjenta dette hvert tredje år» skrev han.

Ti store oljeselskapers utslippsmål
Publisert: