Finansdepartementet dropper corona-unntak i boliglånsforskriften

Regjeringen vil unngå at gjeldsnivået øker for mye. – Kravene til bankenes utlånspraksis bør derfor tilbake til normalen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Finansdepartementet vil ikke videreføre de midlertidige endringene i boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften etter tredje kvartal, går det frem av en melding.

Den viktigste endringen var at bankene kunne avvike fra krav i forskriften i 20 prosent av lånetilfellene i hvert kvartal, men denne tas igjen ned til 10 prosent.

– Det var viktig å sette bankene i best mulig stand til å hjelpe lånekundene gjennom en krevende periode. Nå ser vi tegn til oppgang i norsk økonomi, og det er høy aktivitet i boligmarkedet. Kravene til bankenes utlånspraksis bør derfor tilbake til normalen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Forlenger støtte til å få folk tilbake i jobb: – Usikkerheten gjør at mange holder tilbake

Norges Bank og Finanstilsynet enige

Finansdepartementet påpeker at beslutningen kommer etter et forslag fra Finanstilsynet.

Tilsynet pekte blant annet på at det med et svært lavt rentenivå er fare for at boligprisene og husholdningsgjelden vil kunne øke ytterligere fra et allerede høyt nivå.

Norges Bank og et flertall av høringsinstansene har sluttet seg til Finanstilsynets vurdering. Departementet sendte forslaget på høring 28. august.

Finansdepartementet: Banker bør ikke dele ut overskuddGår mot Finanstilsynet: Åpner for utbytter i forsikring - aksjene stiger

– Ikke et hinder

Bankene har kunnet gi midlertidig utsettelser på låntageres renter og avdrag, uten at det regnes som et nytt lån. Slike utsettelser har vært lov å gi i inntil seks måneder.

Finansdepartementet skriver at bankene fremover bør praktisere forskriftenes adgang til midlertidig avdragsfrihet som normalt. Det vil si at bankene må gjøre en konkret vurdering av om kundens betalingsevne er midlertidig forverret.

– Det er viktig at bankene finner gode løsninger for dem som fortsatt er eller blir berørt av de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet. Jeg understreker derfor at forskriftene ikke er til hinder for at bankene kan forlenge den avdragsfrie perioden for dem som trenger det, uten at det skal regnes som et nytt lån, sier finansministeren.

Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften er midlertidige og utløper ved årsskiftet. Finanstilsynet skal innen 28. september gi råd til Finansdepartementet om videreføring og innretning fra 1. januar 2021. Departementet vil sende Finanstilsynets forslag på høring når det foreligger.

Publisert: