Retter fokus mot Bergen

Fokus Bank klapper seg på skulderen med rekordresultat for 2010. Nå skal markedet i Bergen utforskes.