Nye sanksjoner mot Iran vil bli oppfattet som et forsøk på å endre regimet i landet, sier Russlands viseutenriksminister Gannadij Gatilov.

— Ytterligere sanksjoner mot Iran, og ethvert militært angrep, vil uten tvil bli oppfattet av verdenssamfunnet som et forsøk på å endre regimet i Iran, sier Gatilov til nyhetsbyrået Interfax.

EU-landene diskuterer for tiden en oljeembargo mot Iran, som følge av striden om landets atomprogram. Tidligere har FNs sikkerhetsråd ved fire anledninger vedtatt sanksjoner mot Iran, noe Russland har støttet. Russiske myndigheter er imidlertid ikke spesielt fornøyd med EUs eget initiativ.

— Vestlige lands ensidige tiltak utenfor rammene av FNs sikkerhetsråd har en negativ innvirkning på det iranske folk og landets økonomi, sier Gatilov.

— Slike handlinger undergraver verdenssamfunnets forsøk på å løse striden om Irans atomprogram, fortsetter han. Vestlige land frykter at Iran er i ferd med å utvikle atomvåpen, mens Iran står fast på at landets atomprogram kun er ment for sivile formål.