Telenors styreleder Harald Norvik sier han har snakket regelmessig og ofte med næringsministeren om et mulig salg av TV 2, og at det lenge har vært klart at danske Egmont vil bruke sin forkjøpsrett. Giske sier samtalene bare har pågått noen få uker.

— Vi har hatt en dialog med Telenor om et konkret salg fra før jul. Det var vi som tok kontakt med Telenor for å bli orientert om et eventuelt TV 2-salg. Vi har regelmessig generelle samtaler med Telenor, men konkret om et TV 2-salg har vi bare diskutert de siste par ukene, og etter initiativ fra Næringsdepartementet, sier Giske.

— Hva synes du om at statsministeren ringer til Norvik og sier at Regjeringen ikke har noe standpunkt?

— Det er bare et faktum. Vi har ikke hatt tid til å behandle dette i Regjeringen, og vi har dessuten ingen instruksjonsmulighet.

- Men du som næringsminister har synspunkter på dette?

— Ja, selvfølgelig. Å ha et nasjonalt eierskap er et viktig mål for Regjeringen. Dette fremfører jeg når jeg har møter med viktige selskaper. Det er min jobb.

- Så du skiller mellom Regjeringen og næringsministeren i denne saken?

— Regjeringen har ikke diskutert saken. Men jeg kan ikke være passiv i slike saker, og både Kristin Halvorsen, Liv Signe Navarsete og Anniken Huitfeldt har uttrykt samme skepsis.

- Roar Flåthen sier LO flere ganger har orientert Regjeringen om prosessen rundt A-pressens kjøp av Edda Media?

— A-pressens interesse for Edda media har vært kjent lenge, men ikke at det innebar en utflagging av TV2. Jeg har sagt det samme til Flåthen som jeg har sagt offentlig. Utflagging av TV 2 har aldri vært tema på møter med LO der jeg har deltatt.

- Flåthen sier at han er overrasket over deg i denne saken?

— Da er jeg like overrasket som ham. Jeg har alltid sagt det jeg sier nå.

- Gitt Egmonts forkjøpsrett, fins det alternativer til salg til Danmark?

— I den diskusjonen vi har hatt, har det ikke vært tid til å vurdere slike alternativer.