Europeiske konsumenter bruker fortsatt i gjennomsnitt tre timer i uken på å lese i trykte medier, som aviser og magasiner. Vi ser 12 timer på tv, mot 10 timer i uken i tidligere undersøkelser. Men det er internettbruken som virkelig har fått fart på seg. Den er doblet fra to til fire timer.

Internettbruken vil trolig skyte fart etter hvert som flere husstander får bredbånd. Europeiske bredbåndbrukere bruker nemlig i gjennomsnitt syv timer på internett ukentlig.

— Undersøkelsen viser et veldig klar generasjonsskille i bruk av nye- og eldre medier, sier Mark Mulligan til Financial Times. Mulligan er direktør ved Jupiter Research, som har utført undersøkelsen.

Konsumenter under 25 år bruker nå seks timer på internett I uken, ser tolv timer på tv og bruker to timer på trykte medier.

Bt.no-rekord

I forrige uke satt bt.no ny besøksrekord med 295.000 unike brukere.

— Denne rekorden er vi veldig glade for. Selv om både skattetall og statsbudsjettet kom den uken, hadde vi jevnt høye tall også de andre ukedagene. Tidligere ukesrekorder har tydelig vært knyttet til bestemte nyheter som rasulykkene i Bergen, sier utviklingsredaktør i Bergens Tidende Tor Arne Fanghol.

Trafikken på bt.no øker raskt, og Fanghol tror den snart vil bikke 300.000 ukentlige brukere.

— Vi ser en klar sammenheng med utbyggingen av bredbånd. Flere bruker bt.no på kveldstid, ikke bare i arbeidstiden. Vi satser også sterkt på levende bilder på nettet, og ser at stadig flere benytter seg av denne muligheten, sier han.

Ligger bak USA

I undersøkelsen fra Jupiter Research ble over 5000 personer fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania og Italia spurt. Det meste av tiden går med til e-post og søk etter informasjon. Bare 22 prosent av tiden går med til underholdning som video og musikk.

En liknende undersøkelse fra USA viser at amerikanerne bruker mye mer til på elektroniske medier: 14 timer på internett, like mange på tv, men bare tre timer på papirmedier.

MERKER BREDBÅNDET: Tor Arne Fanghol, utviklingsredaktør i Bergens Tidende.
Kenneth Uthaug