• Ill. Rømt laks til nett

Fikk ingen bøter på to år

Siden inngangen av 2013 har det vært 41 bekreftede oppdrettsrømninger i Hordaland. Fiskeridirektoratet mener det krever mye ressurser å gi gebyrer og prioriterer tilsyn.