• INGEN SELJAR: Takstmennene Mats Hansen (26) og Thomas Frøyen (34) jobbar i Bergen. Dei er opptekne av å gjera grundige, tekniske vurderingar, og ikkje finna fram til marknadsverdi. - Eg er ingen seljar. Reelle tilstandsanalysar er det viktigaste fundamentet for bustadhandelen, seier Hansen. FOTO: ODD E. NERBØ

Desse takstmennene vil la meklar styra prisen