Ute i verden går debatten om det på sikt vil være lønnsomt å selge seg ned i oljeaksjer, uavhengig av etikk— og miljøhensyn.

Ved utgangen av 2011 utgjorde fondets aksjer i olje- og gasselskap 11,56 prosent. Dette falt til 9,8 prosent året etter, og til 8,4 prosent ved utgangen av fjoråret.

I 2012 var avkastningen på oljeaksjene 17,6 prosentpoeng lavere enn snittet for hele aksjeporteføljen, mens de i fjor hadde en avkastning som var 10,5 prosent dårligere enn snittet.

Ute av kull

Her hjemme trakk Storebrand seg ut av investeringer i kullselskaper og oljesand fordi de mente risikoen var for høy. De anbefaler Oljefondet å fortsette og følge etter.

— Oljefondet er verdens største globale aksjefond. Vi hører mye om de etiske retningslinjene, men dessverre mindre om en bærekraftstrategi, sier leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Christine Meisingset.

Hun viser til at det ikke handlet om etikk da Storebrand valgte å gå ut av selskaper som driver med fossil brensel.

- Kan bli verdiløse

— Det dreide seg om å sikre god fremtidig avkastning. Skal vi lykkes med å redusere den globale oppvarmingen med to grader, må nødvendigvis en del av det fossile brenselet bli liggende urørt i bakken. Det vil igjen redusere verdien på selskapene i denne bransjen. Mange av dagens selskaper kan bli verdiløse, sier Meisingset.

Hun mener Storebrands bærekraftanalyser har medført at de gjør bedre investeringer.

- Ikke snill, men smart

— Vurderer Storebrand også å trekke seg ut av rene oljeaksjer, slik som Skagenfondene har gjort?

— Vi er helt enig i begrunnelsen om at det er for stor risiko å være for høyt eksponert mot fossil brensel. Med de grepene vi har gjort, har vi en betydelig lavere andel oljeaksjer enn det Skagenfondene har.

Hun mener en bærekraftig strategi ikke handler om å være snill og grei, men om å være smart og lønnsom.

Bærekraft er verktøy

— I tillegg til finansielle analyser bruker vi derfor bærekraft som verktøy for å investere smartere. Vi samler inn store mengder informasjon om 2500 børsnotert selskaper, gir poeng på 100 forskjellige indikatorer og sammenligner og rangerer for å finne selskaper som er best eller dårligst på bærekraft. Så selger vi dem som scorer dårligst, og kjøper mer av dem som scorer best, sier Meisingset.

- Ikke kostet noe

Hun viser til at Storebrand så tidlig som i 2001 trakk seg helt ut av tobakksindustrien. Begrunnelsen den gang var etiske og tobakkens skadevirkninger. Siden har Storebrand trukket seg ut av 176 ulike selskaper som de mener ikke er samfunnsnyttig eller bærekraftig.

— Dette har ikke kostet kundene våre noe. Tvert imot. Vi har like god avkastning som de andre store forvalterne. Vi har redusert kundenes eksponering mot risiko i bransjer vi ikke har tro på i et langsiktig perspektiv, og heller investert i andre aksjer som vi har mer tro på.

Ekspertgruppe

Fredag morgen ble det klart at Venstre og KrF er enig med regjeringspartiene om at en uavhengig ekspertgruppe skal vurdere å avvikle oljefondets investeringer i olje-, gass- og kullselskaper.

Avtalen kom på plass etter at Arbeiderpartiet la frem et forslag om en rask utredning for å trekke fondet ut av kullselskaper. Dette forslaget vil nå ikke få flertall i Stortinget.

Ekspertgruppen skal foreta en grundig gjennomgang av slike selskaper og gi råd om Oljefondet bør trekke seg ut av dem. Utredningen skal være ferdig neste år