• NEI TIL VESTLANDSK BEREDSKAP: Lerøy og Sjøtroll så ikke behovet for et planlagt beredskapssamarbeid for rømninger på Vestlandet. Ved Sjøtroll Havbruks anlegg ved Angelskår utenfor Osterøy rømte 63.000 regnbueørret i januar. Jan Arve Birkeland er en av mange som har fisket opp rømt ørret fra anlegget. FOTO: JO HJELLE

Laksegiganter slo hull i felles beredskap

Oppdrettsnæringen på Vestlandet var klar til å inngå et omfattende beredskapssamarbeid. Så satte Lerøy og Marine Harvest foten ned.