Kutt i Equinors oljeprognose gir kjempetap: Skriver ned verdier for 25 milliarder

Equinor får nok en gang store tap fordi selskapet skriver ned verdier i milliardklassen. De store tapene denne gang skyldes et kutt i selskapets oljeprisprognose og corona-relaterte forsinkelser i byggeprosjekter.

På dette bildet fra 2019 er Equinor-sjef Eldar Sætre og statsminister Erna Solberg på båttur i et område hvor selskapet skal bygge ut havvind i USA.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Oppdatert: I en tidligere versjon av denne saken ble det opplyst at Equinor venter en oljepris på 31 dollar fatet i 2020. Det er ikke tilfellet. Selskapet offentliggjør ikke lenger en egen prognose for 2020 og viste til prisingen i markedet. Saken er rettet.

Equinor slapp torsdag resultatene for første kvartal 2020 der selskapet både kan vise til en rekordhøy produksjon, blant annet på grunn av det nye Johan Sverdrup-feltet, men også et kraftig fall i resultatet.

Fallet kommer av et kraftig fall i prisene i kjølvannet av coronaviruset og konsekvensene som fulgte. Omsetningen falt litt over åtte prosent målt mot samme periode i fjor, men det justerte resultatet før skatt ble halvert til 2,05 milliarder dollar.

Resultat etter skatt gikk samtidig fra et overskudd på 1,7 milliarder dollar til et underskudd på 705 millioner dollar. Underskuddet skyldes i stor grad at Equinor nå har skrevet ned verdier for 2,45 milliarder dollar (25 milliarder kroner).

At man nå tar store papirtap fordi verdien av eiendeler skrives ned «skyldes hovedsakelig en reduksjon i de kortsiktige prisforutsetningene», skriver selskapet. I regnskapet kommer det også frem at «byggeforsinkelser hovedsakelig forårsaket av corona-pandemien» også bidrar.

Tapene på starten av 2020 følger nedskrivningen som ble gjort i kvartalet før – i fjerde kvartal 2019. Den gang skrev Equinor ned netto 1,4 milliarder dollar (14,4 milliarder kroner med dagens kurs) primært grunnet verditap på norsk sokkel.

Equinor hadde tidligere forventninger om en oljepris på 59 dollar per fat i 2020, men selskapet vil ikke lenger gå ut med en prognose for året.

Selskapet opplyser at forward-kurven (prisene olje fremover i tid handler for) per 31. mars tilsier en pris på 31 dollar per fat for de resterende ni månedene i år.

Equinor tør ikke spå årets produksjon

I oktober hadde Equinor justert ned sine utsikter for oljeprisen med noen få dollar til 77 dollar fatet i 2025 og 80 dollar fatet i 2030. Denne prognosen er uendret. Med slike priser ville det imidlertid fortsatt være gode utsikter til å tjene penger i mange år for oljeselskapet.

Regnskapsregler gjør at oljeselskaper må bokføre tap hvis de legger til grunn at prisen på varene de leverer vil være lavere frem i tid enn tidligere ventet. Dette vil gjøre at eiendelene deres er mindre verdt, i hvert fall på papiret.

Skulle prisene ta seg opp igjen senere, kan Equinor skrive opp igjen verdiene av eiendelene. Dette har selskapet gjort en rekke ganger tidligere.

Les om resultatene: Coronasmell for Equinor i første kvartalEquinors resultatrapport første kvartal 2020

Nytt milliardtap på land i USA

Av de 2,45 milliardene kommer 0,86 milliarder fra nedskrivninger på norsk sokkel og 1,4 milliarder internasjonalt.

I tillegg skrives verdien på et ikke navngitt raffineri ned med 193 millioner dollar, blant annet fordi man venter lavere raffineringsmarginer.

Den største delen av de internasjonale tapene kommer fra «en eiendel innen ukonvensjonell virksomhet i Nord-Amerika» – altså den mye omtalte landvirksomheten i USA der man skriver ned en investering med 872 millioner dollar.

I tillegg skrives en eiendel offshore i Mexicogolfen ned med 142 millioner dollar, mens andre offshoreinvesteringer i Nord-Amerika skrives ned med 86 millioner dollar.

Ellers i Europa skrives verdier ned med 289 millioner dollar, mens man skriver opp verdier i Asia for 47 millioner dollar.

Tapet på 872 millioner dollar (9,0 milliarder kroner) er langt ifra den første nedskrivningen som Equinor gjør i USA. I årene etter forrige store oljeprisfall fra 2014 til 2016 kom det mange slike tap. I høst meldte selskapet at det til sammen hadde skrevet ned verdiene av eiendeler i USA med 84 milliarder kroner.

– Det er et betydelig beløp, sa konsernsjef Eldar Sætre i oktober.

Nå kommer det altså et nytt tap på toppen av de 84 milliardene.

Dagens Næringsliv har denne uken offentliggjort en stor reportasje om USA-satsingen og Equinor har bekreftet at de samlede tapene i USA er oppe i 200 milliarder kroner.

Equinors satsing på landvirksomhet i Nord-Amerika har vært mye diskutert og selskapet har slitt med å tjene penger. Selskapet var tidligere involvert i oljesandvirksomhet i Canada, men denne virksomheten solgte man seg ut av.

I senere år har Equinor, med direktør Torgrim Reitan i spissen, tatt en rekke grep for å kutte kostnadsnivået og bedre lønnsomheten.

I november i fjor ble det klart at Equinor solgte seg ut av Eagle Ford-området for om lag tre milliarder kroner i en avtale med Repsol. Equinor hadde da allerede tatt store nedskrivninger på investeringen.

Publisert: