Coronakrisen: 180 millioner i gjeldshjelp til fattige land

For å frigjøre midler til koronarespons i fattige land, setter regjeringen av 180 millioner kroner til å dekke deres løpende gjeldsforpliktelser til IMF.

Barne- og familieminister og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad etter Stortingets muntlige spørretime onsdag.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– For å styrke de fattigste landenes muligheter til kunne håndtere krisen, legger vi inn ekstra midler. Konkret foreslår vi 180 millioner kroner til IMFs katastrofefond, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

Pengene kommer i revidert nasjonalbudsjett på tirsdag. IMF-fondet er opprettet nettopp for å kunne hjelpe fattige land med å håndtere pandemier eller naturkatastrofer.

– Når katastrofefondet tilføres midler, kan de fattige landene frigjøre midler for å håndtere pandemien, ifølge Ropstad.

Det vil være opp til Det internasjonale pengefondet (IMF) å prioritere i hvilke land pengene skal brukes.

Les også

Store land etterlyser global gjeldsdugnad for fattige land. Private kreditorer nøler.

– Holde økonomien flytende

Finansminister Jan Tore Sanner (H) peker på at IMFs subsidierte låneordninger hjelper de fattigste og mest sårbare landene.

– Låneordningene fra IMF kan bidra til å holde økonomien i disse landene flytende gjennom den mest akutte fasen av virusutbruddet og bidra til raskt å få opp veksten når krisen avtar, sier han til NTB.

Regjeringen foreslår også 102 millioner kroner til Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA).

– Disse pengene er viktige for å styrke landenes kapasitet til å møte helsekonsekvensene av covid-19-pandemien, sier Ropstad.

Allerede før coronaepidemien var 34 av 73 lavinntektsland i gjeldskrise eller i høy risiko for krise, ifølge over 100 nettverk og organisasjoner som jobber med problemstillingen.

Les også

Varsler løsning for pakkereiseselskapene

Enorme behov

Organisasjonene, blant dem Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, krever umiddelbare grep for å slette utviklingslands gjeld.

– Disse pengene bidrar effektivt til å gi myndigheter finansielt handlingsrom for å møte koronakrisen, sier daglig leder Henrik M. Hvaal i SLUG til NTB.

Han understreker at pengene ikke må gå på bekostning av andre viktige tiltak.

– Gjeldslette er viktig for å gi utviklingsland økt økonomisk handlingsrom til å beskytte og styrke helseapparatet, og få på plass økonomiske sikkerhetsnett for de mest sårbare barna og familiene, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Ifølge organisasjonene er lavinntektsland i år og neste år forventet å bruke henholdsvis 25,5 og 24,9 milliarder dollar på gjeldsnedbetalinger til andre myndigheter, multilaterale institusjoner og private långivere.

Publisert: