Bunadskraft mot vindkraft

15 år gamle Kristine Sleire Tistel ser for seg en fremtid i Masfjorden og Gulen. Derfor kledde hun seg i bunad, og dro til fjells mot vindkraft.

Publisert:

BUNADSKRAFT MOT VINDKRAFT: Kjersti Hjartholm spilte trompet, Wenche Midttun organiserte, Kristine Sleire Tistel holdt appell og moren Tove Kristin Sleire Tistel hjalp med bunadene. Foto: Tor Høvik

– Vi står på et fjell som er tenkt rasert av vindkraftindustrien. Det er respektløst overfor oss som vil bo her og stifte familie her. Dette fjellet er ikke egnet for vindturbiner og kilometer etter kilometer med anleggsveier, roper Kristine Sleire Tistel ut over Dalsfjordfjellet.

Et 20-tall kvinner i et utall varianter av bunader fra Sogn og Nordhordland-området jublet. De sang nasjonalsangen og veivet med norske flagg. En hutrende Kjersti Hjartholm, grunneier ved Sognefjorden, spilte trompet.

Bunadskvinnene mønstret mot vindmøller. De fikk støtte av 20–30 menn i fjellklær.

MED BUNAD I SEKKEN: Kristine Sleire Tistel og moren Tove Kristin Sleire Tistel med bunad i sekken opp fra Nordre Nordgulvatnet. Foto: EINAR AARRE

– Vi bor i et land med enorme ressurser. Vi har nok ressurser til å vente før vi gjør ubotelige skader på naturen vår. Tenk på oss som skal bo her i fremtiden. Stopp voldtekt av fjellområdene våre, fortsetter 15-åringen av full røst. Det kunne høres langt innover fjellheimen.

De bunadskledde jubler enda mer. Kjersti Hjartholm fryser på fingrene og trompeten er iskald. Men det spilles og synges enda en nasjonalhymne.

BYTTE I DET FRI: Kristine Sleire Tistel og moren Tove Kristin Sleire Tistel på bytterommet i det fri på Dalsfjordfjellet. Foto: EINAR AARRE

Forvandles til industriområde

Fra Dalsbotnfjellet kan man se til Ulriken, til Tveitakvitingen på Kvamskogen, til Alden i Sognefjorden, og så langt vest i havet som øyet rekker. Disse fjellområdene av berg, myr og lyng skal forvandles til industriområde på nær 20 kvadratkilometer.

Det er vindkraftselskapet Zephyr AS som vil sette opp rundt 25 vindturbiner her ved innløpet til Sognefjorden.

Gulen kommune har sagt nei, men Norges vassdrags- og energi­direktorat (NVE) har allerede gitt konsesjon.

Nå er saken klaget inn for Olje- og energidepartementet, og torsdag var NVE og departementet på synfaring.

BUNADSKRAFT MOT VINDKRAFT Kristine Sleire Tistel og moren Tove Kristin Sleire Tistel klar til kamp mens tåken siger over Dalsfjordfjellet. Foto: EINAR AARRE

Sølv i sekken

Da byråkratene nådde fjelltoppen, sto bunadskvinnene og ventet.

De hadde startet tidligere fra Nordgulvatnet, båret med seg bunad og bunadsølv i sekkene, gjort et rask klesbytte her på fjellknausene, og sto klare da byråkratene kom.

– Vi ønsker dere velkomne til Dalsfjordfjellet. Vi har forberedt oss, og tatt til etterretning Eidsvoll-mennenes ord: Enige og tro inntil Dovre faller. Nå vil dere bygge ut fjellet vårt, og selge det. Vi vil ha det slik som det er. Vi har to andre fjell på hver side her som er bygget ut. Vi håper det stopper her, sier Wenche Midttun som organiserte demonstrasjonen. Også hun i bunad, og streng og bestemt i stemmen.

Zephyr skal også bygge en 19 kilometer lang kraftledning fra Dalsbotnfjellet i Gulen kommune i Sogn og Fjordane til Frøyset transformatorstasjon i Masfjorden kommune i Hordaland.

Kraftlednings trengs for å knytte Dalsbotnfjellet vindkraftverk til kraftnettet. Det rammer blant gårdsbruket til familien til Kristine Sleire Tistel.

PROTESTANT MOT BYRÅKRAT: Wenche Midttun møter underdirektør Tollef Taksdal i Olje- og energidepartementet. Det er departementet som nå endelig skal avgjøre om det blir utbygging av vindmøller. Foto: Tor Høvik

– Vi trenger mer vindkraft

Daglig leder i Zephyr, Olav Rommetveit, vedgår at mottakelsen gjorde inntrykk.

– Det er da jeg tenker: Jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem, sier Rommetveit.

Men der stopper hans støtte til bunadskvinnene.

– Norge trenger vindkraft, og vi trenger mer vindkraft. Zephyr vil inn i de beste vindområdene, og i de områdene myndighetene kan akseptere, sier Rommetveit.

Han karakteriserer Dalsfjordfjellet som et av de aller beste vindkraftprosjektene i Norge.

– Sogn og Fjordane har utarbeidet en kartlegging av konfliktpotensialet. De sier konfliktpotensialet i dette området er lavt. Det gjelder blant annet friluftsliv, fordi dette området brukes relativt sett lite, sier Rommetveit.

Han fremholder at det er et lønnsomt prosjekt, med «veldig god vind».

– Gjennomsnittsvinden er nesten ni meter i sekundet. Det er kanskje enda bedre enn Midtfjellet Vindpark i Fitjar.

Så kommer klimaperspektivet.

– Det bygges nå kraftledninger ut til oljefeltet Martin Linge, som gjør at det kan elektrifiseres. Fra vindmøllene kan vi levere strøm til Martin Linge som igjen vil redusere CO₂-utslippet tilsvarende 180.000 privatbiler. Vindparken her på fjellet kommer til å produsere elektrisitet som tilsvarer forbruket til 24.000 eneboliger. Det er slike prosjekter som trengs for å fase ut CO₂-utslipp i offshoreindustrien og andre deler av samfunnet, sier Rommetveit.

VENTET: Da byråkratene nådde fjelltoppen, sto bunadskvinnene og ventet. Foto: Tor Høvik

Over middels engasjement

Underdirektør Tollef Taksdal i Olje- og energidepartementet noterer seg at «engasjementet var over gjennomsnittet» i Gulen.

– Som klagesak skal departementet nå i realiteten vurdere saken helt på nytt. Men jeg kan ikke love en avgjørelse før etter sommeren, sier Taksdal.

Det blir en endelig avgjørelse om vindkraftplanene. Vedtaket kan ikke ankes videre.

15 år gamle Kristine Sleire Tistel er på vei ned fra fjellet. Nå pakkes bunaden og sølvtøyet tilbake i sekken, før hun begynner på de bratteste partiene ned til Nordre Nordgulvatnet.

– Denne kampen er ikke over. Vi skal fortsett for å stoppe at denne fantastiske naturen ikke raseres. Jeg vil fremdeles kjenne fjellbrisen her oppe på fjellet, sier hun.

Publisert: