• BUNADSKRAFT MOT VINDKRAFT: Kjersti Hjartholm spilte trompet, Wenche Midttun organiserte, Kristine Sleire Tistel holdt appell og moren Tove Kristin Sleire Tistel hjalp med bunadene. FOTO: Tor Høvik

Bunadskraft mot vindkraft

15 år gamle Kristine Sleire Tistel ser for seg en fremtid i Masfjorden og Gulen. Derfor kledde hun seg i bunad, og dro til fjells mot vindkraft.