Tror omstridt skattepakke demper oljenedturen

Norges Bank tror økte priser og statens skattepakke til oljebransjen demper oljenedturen i år, og spår nedgang i oljeinvesteringene på fire prosent i år. Først i 2023 venter banken ny oppgang i investeringene.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det kommer frem i Norges Banks pengepolitiske rapport, som legges frem samtidig med rentebeslutningen torsdag. Banken holder renten i ro på rekordlave null prosent.

Før coronakrisen var petroleumsinvesteringene ventet å øke moderat i 2020, før noen år med fall. Men etter krisen har olje- og gassprisene falt dramatisk, og oljeselskapene har kuttet i sine investeringer.

Norges Bank tror nå på fire prosent nedgang i oljeinvesteringene i år, mens den i mai ventet en nedtur på ni prosent.

Banken tror at investeringene vil falle med ti prosent i 2021 og fem prosent i 2022.

Først i 2023 venter banken en oppgang, på fem prosent.

«Økt oljepris og skatteendringer demper fallet i petroleumsinvesteringene», skriver Norges Bank i pengepolitisk rapport.

Les også

Norges Bank rører ikke den historisk lave nullrenten

Fortsatt lave priser

Oljeprisen har tatt seg opp etter å ha ligget på godt under 20 dollar på bunnen, men er fortsatt bare på 40 dollar fatet. Ved årsskiftet kostet nordsjøoljen Brent 66 dollar fatet.

Gassprisen i Europa er på sitt laveste på 20 år, ifølge Norges Bank.

Banken peker på at oljeselskapene har økt avkastningskravet for nye prosjekter etter krisen.

«Det betyr isolert sett at færre prosjekter vil bli vurdert som lønnsomme», skriver banken.

Hør podkast om skattepakken og situasjonen i oljebransjen:

Les også

Kronen styrker seg etter uendret rente

Tror skattepakken øker investeringene

Stortinget har vedtatt at oljebransjen i år og neste år kan utgiftsføre investeringer i produksjonsutstyr og rørledninger umiddelbart i den særskatten som oljeselskapene betaler i tillegg til ordinær selskapsskatt.

De betaler derfor mindre skatt i år og neste år enn de ville gjort under det ordinære oljeskattesystemet, hvor investeringer må avskrives over seks år, påpeker Norges Bank. Skattepakken gjør at oljeselskapene får høyere kontantstrøm på kort sikt og til at nye prosjekter blir mer lønnsomme etter skatt, ifølge banken.

Les også

Norges Bank snur og spår økte boligpriser i år

«Vi venter at skatteendringene – i kombinasjon med den anslåtte utviklingen i petroleumsprisene – vil gi økte investeringer på felt i drift i år og neste år og bidra til at oljeselskapene vil sette i gang en rekke utbyggingsprosjekter fremover», skriver Norges Bank.

Investeringene i pågående utbygginger vil falle noe i år og falle markert i 2021 og 2022, i takt med at utbyggingsprosjektene blir ferdige, påpeker banken.

«Denne nedgangen vil i noen grad bli motvirket av økte investeringer i nye utbygginger. Hoveddelen av de nye utbyggingene vil imidlertid først komme i gang i 2022», skriver Norges Bank.

Negativt for leverandørindustrien

Fra 2023 vil nye utbygginger som Wisting og Noaka kunne til at utbyggingsinvesteringene tar seg godt opp, påpeker Norges Bank.

Økte priser vil også kunne løfte leteinvesteringene på sikt, ifølge banken.

«De anslåtte investeringene er lavere enn før koronapandemien, men høyere enn i forrige rapport», skriver banken.

«Vi har oppjustert anslagene i lys av investeringstellingen for andre kvartal, oppgangen i oljeprisene siden mairapporten og som følge av at investeringene ser ut til å bli mer påvirket av skatteendringer fremover enn anslått i forrige rapport», skriver Norges Bank.

Investeringstellingen for andre kvartal viste at oljeselskapene nedjusterte investeringsanslagene med noen milliarder i år og neste år. Bransjen venter å investere 180,3 milliarder kroner i 2020 og 145,6 milliarder kroner i 2021.

Oljenedturen vil ha negative følger for aktiviteten i leverandørindustrien, som er avhengige av leveranser til drift og vedlikehold på norsk sokkel og aktivitetsnivået i oljevirksomheten i utlandet. Norges Bank har ingen gledelige nyheter til leverandørene.

«Eksportmarkedene for norske oljeleverandører vil trolig falle markert i år og ytterligere til neste år», skriver banken.

Publisert: