Oljefondet setter polsk statsdominert selskap under observasjon

(E24) Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette selskapet Polski Koncern Naftowy Orlen SA under observasjon i en periode på tre år.

Etter oppkjøpet av Polska press settes det polske energiselskapet under observasjon av Oljefondet. Her er Oljefond-sjef Nicolai Tangen og direktør for eierskap og etterlevelse Carine Smith Ihenacho under fremleggelsen av forvaltningsrapporten tidligere i februar.
Publisert: Publisert:

Grunnen er uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd, skriver Oljefondet.

Beslutningen er basert på en anbefaling fra Etikkrådet.

Bakgrunnen er Orlens oppkjøp av avisutgiveren Polska Press, og implikasjonen det gir for pressefriheten og dermed også ytringsfriheten i Polen, skriver Etikkrådet på egne nettsider.

Les også

Vestre vil fylle hullet etter oljeinntektene

Orlen er et energiselskap med virksomheter i flere land. Den polske staten eier 49,9 prosent av selskapet, ifølge Orlens egne nettsider. Selskapet har en rekke virksomheter innen raffinering og petrokjemisk produksjon.

Oljefondet eide aksjer verdt 1,92 milliarder kroner i selskapet ved nyttår, ifølge fondets eierskapsrapportering.

Ett av Polens største mediekonsern

Oppkjøpet av Polska Press, som er en av de største avisutgiverne i landet, gir selskapet kontroll over 20 av de 24 regionsavisene i landet, 120 ukemagasin og 500 nettbaserte portaler. Orlen har uttalt at oppkjøpet vil gi selskapet tilgang til 17,4 millioner lesere.

Flere kritikere har argumentert for at oppkjøp av Polska Press er en del av styresmaktene sitt mål om å få større kontroll over mediene.

Siden oppkjøpet er en rekke redaktører byttet ut, og det har kommet påstander om at Orlen har grepet inn i redaksjonelle vurderinger, ifølge Etikkrådet. Flere journalister skal også ha sagt opp fordi de ikke lenger opplever å ha redaksjonell frihet.

Sentrale aktører har pekt på at statens eierskap i Orlen gjør at Polska Press vil kunne utsettes for politisk påvirkning. Det er usikkert hvor stor påvirkningen kan bli, så Etikkrådet anbefaler å sette selskapet til observasjon.

Før Orlen kjøpte Polska Press, kjøpte selskapet i 2019 66 prosent av aksjene i Sigma BIS, et annet medie- og reklameselskap.

Avviser kritikken

Etikkrådet har hatt kontakt med Orlen fra februar til oktober 2022, og i denne kommunikasjonen har selskapet sagt at de opererer i tråd med nasjonal og internasjonal lovgivning.

Ifølge selskapet er ikke kritikken mot selskapet basert på fakta, men på ensidige fremstillinger fra mediene og organisasjoner som støtter opposisjonen i landet.

Orlen skal også ha forklart at ingen redaktører har blitt sagt opp, men «at det har kommet til en minnelig løsning med de som er byttet ut», skriver Etikkrådet.

Energiselskapet har videre forklart at oppkjøpet er en ren forretningsmessig investering som passer godt inn i selskapet sine planer om å styre styrke fokuset på detaljhandel, og som er i tråd med globale trender.

Publisert: