Retten starter rekonstruksjon i Dof

Domstolen starter prosessen med rekonstruksjon av det kriserammede offshoreselskapet. – Det er oversiktlig oppi alt kaoset, sier advokaten som skal lede arbeidet.

TYNGET AV MILLIARDGJELD: DOF har lenge operert i et kriserammet offshoremarked, som har ført til at gjelden har hopet seg opp.
Publisert: Publisert:

Det kriserammede offshorerederiet har gått retten vei for å rekonstruere selskapet, etter at en redningsplan ble nedstemt av aksjonærene nylig.

Dof sendte inn begjæringen om rekonstruksjonsforhandlinger til Hordaland tingrett før helgen, den seneste omdreiningen en flere år lang prosess for å rydde opp i gjelden.

Nå har retten godkjent begjæringen, og vil starte rekonstruksjonsforhandlinger, ifølge en kjennelse.

– Det er en spesiell variant. Her er de ulike kreditorgruppene enige med hverandre. Det er ikke den vanlige dragkampen mellom kreditorer og selskapet, men mellom kreditorene og en andel av aksjonærene, sier advokat Egil Horstad i Schjødt.

Han er oppnevnt som såkalt rekonstruktør i saken, og har som oppgave å ivareta kreditorenes interesser.

– Det er oversiktlig oppi alt kaoset, sier Horstad.

DOF har forhandlet frem en løsning på gjeldskrisen med kreditorene, som blant annet innebærer at drøyt seks milliarder kroner i gjeld gjøres om til aksjer.

En aksjonærgruppe stemte imidlertid ned denne planen på generalforsamling, noe som førte til at Dof nå går rettens vei.

Skulle aksjonærene heller ikke godta en rekonstruksjonsløsning, er siste alternativ en konkurs, har selskapet og kreditorene advart.

Les også

Dof-opprørere om konkursprosess: – Vi har ikke fått noe informasjon

Godkjenner Dof-begjæring

Retten skriver at den har vurdert at «skyldneren har alvorlige økonomisk problemer», og viser til «de opplysninger som DOF ASA har gitt i begjæringen».

Det pekes også på at «det ikke er lite sannsynlig at DOF ASA vil kunne oppnå en avtale om rekonstruksjon med sine kreditorer».

«Ved vurderingen har retten lagt vekt på opplysninger i begjæringen om at det har vært utarbeidet et løsningsforslag som har kreditorenes tilslutning», skriver tingretten.

I kjennelsen peker retten på at Dof-konsernet har en gjeld på 23 milliarder kroner. Morselskapet skylder 950 millioner kroner av dette pluss at det har garantert for rundt 10 milliarder kroner av gjelden i konsernet.

Det er også to milliarder kroner i ubetalte renter, som har påløpt etter Dofs avtale om betalingspause for en betydelig del av gjelden.

«Hverken selskapet eller konsernet er per dag i stand til å betjene den samlede gjelden, en situasjon som har vedvart over lengre tid», skriver retten.

Stemte ned redningsplan

DOF har blitt truffet av flere kriser de siste årene og etterlatt en milliardgjeld som har blitt stående ubetalt.

I juni la offshorerederiet frem en redningsplan som gikk ut på å restrukturere selskapet.

Men avtalen ble stemt ned i november etter at den hadde møtt på motstand hos en gruppe aksjonærer.

Selskapet har tidligere sagt at hvis den ekstraordinære generalforsamlingen ikke godkjente redningsplanen (restruktureringen), så ville alternativet være en mer omfattende rekonstruksjon av selskapet.

Denne prosessen er nå i gang. Den vil også kreve at et flertall på 50 prosent av aksjonærene gir sin godkjennelse.

Mens den nå nedstemte redningsplanen ville gi dagens aksjonærer fire prosent av «nye» Dof, vil de få 1 prosent i rekonstruksjonen.

Hvis heller ikke rekonstruksjonsprosessen blir godkjent av aksjonærene, vil Dof erklære seg konkurs, har selskapet advart.

Publisert: