Vy kan få togtrafikken på Østlandet alene

En planlagt oppdeling av togtilbudet på Østlandet kan bli lagt til side. Regjeringen ønsker nå at Vy leverer et tilbud på hele trafikken.

Et Vy-tog på Alna stasjon i Oslo.
Publisert: Publisert:

– Samferdselsdepartementet ber Jernbanedirektoratet umiddelbart innhente et bindende tilbud fra Vy på en samlet drift av Østlandet, skriver regjeringen i et brev til Jernbanedirektoratet.

Dette betyr at en omstridt oppdeling av togtilbudet på Østlandet i to pakker kan bli lagt til side.

Jernbanedirektoratet har allerede startet forhandlinger med Flytoget om den ene delen av trafikken på Østlandet, mens Vy er valgt som foretrukken partner på den andre delen.

Les også

– Jeg er nok rik på gods og gull, men ikke penger

Nygård: – Interessant skisse

Nå åpner regjeringen for at Vy kan få alt alene.

– Vy har presentert en interessant og uforpliktende skisse om hvordan de kan drifte begge avtaleområdene i det som nå utgjør Østlandet 1 og Østlandet 2. De hevder at dette kan gis til en lavere pris enn det staten betaler i dag, og de peker blant annet på stordriftsfordeler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NTB.

Regjeringen utreder for tiden også å slå sammen de to statlige selskapene Vy og Flytoget, men dette er en parallell prosess som kan ta lengre tid.

– Det er noe som vil løpe på siden, og som sannsynligvis vil bli avgjort etter en direktetildeling, sier Nygård.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) åpner opp for at Vy kan få hele togtilbudet på Østlandet alene.

– Overrasket

Philipp Engedal, administrerende direktør i Flytoget, er overrasket over den plutselige endringen i prosessen.

– Vi er også overrasket over at det kun er det ene av statens to togselskaper som blir invitert til å gi tilbud på både Øst 1 og 2Øst 1 og 2de to tildelingene på Østlandet, skriver han i en e-post til E24.

Engedal viser til at Flytoget har hatt «en veldig god prosess» med Jernbanedirektoratet hvor de i 9 måneder jobbet for å utforme et tilbud som skal løfte togtilbudet i Oslo-regionen.

– Vi var forespeilet en tilbakemelding på videre forhandlinger ved årsskiftet, skriver han.

Engedal håper Flytoget også får mulighet til å levere et tilbud på trafikken på Østlandet. Han mener selskapet kan løfte kundetilbudet på flere viktige områder, blant annet ved å utnytte kapasiteten i Oslotunnelen bedre.

Flytoget fortsatt aktuelt

Solberg-regjeringen satte i gang en omfattende jernbanereform, hvor sektoren ble splittet opp i en rekke forskjellige selskaper og togtilbudet i store deler av landet ble tildelt ulike togselskaper.

Et siste ledd i den planen er trafikken på Østlandet, som er delt inn i to pakker. I Hurdalsplattformen gjorde Støre-regjeringen det klart at de skal stanse konkurranseutsettingen og oppsplittingen av jernbanen. De har valgt å direktetildele togtrafikken til de statlige selskapene, men har fått kritikk for at tilbudet kan bli splittet mellom Vy og Flytoget.

– Vi sa vi skulle hente ut det beste fra de to togselskapene. Begge har vært aktuelle, og begge er fortsatt aktuelle, sier Nygård.

Likevel ber han Vy levere et tilbud på hele Østlandet.

– Jeg vet at de peker på stordriftsfordeler. Hvis de klarer å dokumentere det ved å levere et konkret og forpliktende tilbud, så er jo det bra for Vy og kanskje også for fellesskapet, sier Nygård.

Publisert: