• FINNER MER: Anslagene over skjulte reserver op norsk sokkel øker. Her fra Statfjord A i Nordsjøen.

Økt optimisme på norsk sokkel

Til tross for at det er gjort store nye olje- og gassfunn de siste årene, øker anslagene over skjulte reserver i bakken.