— Vi er uten tvil bekymret, sier Øyvind André Haram, informasjonssjef i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, som representerer rundt 500 medlemsbedrifter.

Etter at Regjeringen bestemte seg for å endre tollsatser på ost og kjøtt fra kronetoll til prosenttoll, har bekymringen bredt seg i norsk fiskerinæring.

**Norge eksporterte fisk og sjømat for 53 milliarder kroner i 2011.

— Det at Senterpartiet spiller lotto med 33 millioner sjømatmåltider, som en subsidiefri fiskerinæring produserer i Norge hver dag, er rett og slett tragisk, sier Haram.**

Norge møter sterk motstand

Postdoktor Ivar Gaasland ved økonomisk institutt ved Universitetet i Bergen bekrefter at det er grunn til bekymring. Han advarer politikerne om at endringen av tollsatsene kan få konsekvenser for Norge.

— Selv om Norge har lov til å gjøre dette i henhold til WTO-avtalen, så møter det sterk motstand blant våre handelspartnere i nabolandene. Dette kan bli gjengjeldt ved at man endrer tollsatsene innenfor andre næringer som er viktig for Norge, som fiskeri, sier Gaasland.

— Truer arbeidsplasser

Haram i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening mener tidspunktet for endringene i tollsatser er særlig uheldig og frykter for norske arbeidsplasser.

- Eksportmarkedene i Europa er usikre på grunn av den økonomiske krisen. Nå skaper man ytterligere usikkerhet ved å irritere på seg EU-land med dette. Hvis dette skulle føre til straffetiltak, vil det kunne ramme hardt. Dette truer arbeidsplasser, sier Haram.

- Dette bekymrer oss

Oppdrettsselskapet Marine Harvest er notert på Oslo Børs og har en markedsverdi på over 17 milliarder kroner. Kommunikasjonssjef Marte Grindaker sier at de ikke tror endringene i tollsatsene vil være bra for norsk eksport med tanke på den økonomiske situasjonen i EU og resten av verden.

— Dette bekymrer oss, men viregner med at Regjeringen vil jobbe for å sikre markedstilgang for fiskeri- og havbruksnæringen også i fremtiden, sier Grindaker.

Hun understreker at de mener Norge trenger både landbruk og fisk.

— Vi synes det er synd at det blir fremstilt som en motsetning.Når vi ser på debatten rundt denne saken, er det lett å sitte igjen med en følelse av at fiskeri- og havbruksnæringensarbeidsplasser og den maten vi lager er mindre viktige enn de arbeidsplassene som er i jordbruket og den maten de lager,sier Grindaker.

Mener Sentertiet er ensporet

Haram frykter at kriserammede eksportmarkeder i EU skal reagere sterkt.

— I en tid hvor Europa er i krise, svarer Norge med å gjøre dette. Det blir helt motsatt av hva som er behovet, sier Haram.

Han mener Senterpartiet er ensporet.

— Når Senterpartiet verner om matproduksjon, er det utelukkende landbruket de er opptatt av, sier Haram.